image_pdfimage_print

Новели в регулюванні діяльності товариств з обмеженою відповідальністю

Вже 17 червня 2018 року набирає чинності Закон України № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

Розглянемо основні моменти в правовому регулюванні діяльності товариств з обмеженою відповідальністю після 17 червня 2018 року:

 

Діюча редакція закону Зміни до Закону,  які наберуть чинності з 17 червня 2018 року
СТАТУТ
         Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально тільки на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.            Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально і при створенні товариства на першій редакції статуту, і на новій редакції статуту або у разі внесення змін до статуту.
Значно скоротились вимоги щодо обов`язкових умов, які мають бути відображені в статуті товариства.

Так, у статуті товариства мають відображатися відомості про:

1) повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

2) органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

3) порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону.

 

Статутний  капітал  товариства  з  обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Відтепер кожен учасник повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом (при цьому за відповідні положення щодо зміни законодавчо встановленого терміну мають проголосувати одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.
Деталізовано порядок збільшення статутного капіталу. Статутний капітал товариства можна збільшити тільки після отримання товариством погоджених внесків учасників.
УЧАСНИКИ
Максимальна   кількість   учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю не могла перевищувати 100 осіб. Новим законом кількість учасників товариства не обмежується
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Вихід же з товариства учасника, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, допускається тільки за згодою інших учасників (рішення про надання згоди має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом).
Учасника Товариства  з  обмеженою   відповідальністю,    який систематично не виконує або неналежним  чином  виконує  обов’язки, або перешкоджає своїми діями  досягненню  цілей  товариства,  може бути   виключено   з   товариства   на   основі  рішення,  за  яке проголосували    учасники,  що  володіють  у

сукупності більш як 50 відсотками  загальної  кількості голосів учасників товариства.

 

Учасника товариства може бути виключено виключно в двох випадках: 1) невнесення учасником внеску до статутного капіталу, 2) смерті (припинення) учасника. В інших випадках допускається тільки примусовий викуп частки в судовому порядку.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
               Діючий закон передбачає, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні   учасники   (представники  учасників),  що  володіють  у сукупності більш як 50 відсотками голосів. В Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відсутнє положення щодо визначення кворуму.
Кардинально змінений принцип підрахунку голосів. Так тепер голоси будуть рахуватись не від кількості присутніх учасників на зборах, а від загальної кількості учасників. Деякі питання приймаються тільки, якщо за них одностайно проголосують усі учасники товариства (тобто 100% голосів).
Вводиться процедура заочного голосування на загальних зборах  учасників.
ІНШІ НОВЕЛИ
Вводиться поняття та порядок укладання корпоративного договору та можливість видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав.
Вводяться поняття та порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Фахівці Компанії «Вікторія» нададуть послуги із приведення статуту Вашого ТОВ у відповідність до нових вимог, супроводу реєстраційних дій в державного реєстратора «під ключ».

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Одноклассники
 • Google Buzz
 • Live