image_pdfimage_print

Зміст статуту товариства з обмеженою відповідальністю

17 червня 2018 року набув чинності Закон №2275 «Про товариства з обмеженою відповідальність та товариства з додатковою відповідальністю», який передбачає низку важливих новел щодо  змісту статуту товариства з обмеженою відповідальністю.

 Статтею 11 закону учасникам ТОВ  надали свободу у формуванні змісту Статуту, оскільки  перелік  відомостей, які обов’язково мають бути включені до Статуту містить лише три вимоги.  Проте закладене у ч.6 ст.11 закону формулювання про те, що – статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону, дозволяє не перетворити Статут на формальність.

Нижче у таблиці наведено основні положення, на які слід звернути увагу при підготовці Статуту ТОВ.

 

ПЕРЕЛІК ТА ВИМОГИ ДО ВІДОМОСТЕЙ, ЯКІ ПОВИНЕН МІСТИТИ СТАТУТ ТОВ 

 

Норма закону
Вид товариства  У Статуті вказуються повне та скорочене (за наявності) найменування товариства  ч.5 ст.11
Найменування товариства
Предмет і цілі діяльності товариства Відсутня вимога включати положення

Відповідно до ч.1 ст.19, ст.43, 44 Господарського кодексу суб’єкт господарювання має право здійснювати будь-які види підприємницької діяльності, окрім тих, що заборонені законом.

Склад  учасників Відсутня вимога включати положення

Відомості про учасників товариства та їх частки зазначаються в ЄДР. Зміна складу учасників можлива лише після внесення відповідних змін до ЄДР у встановленому законодавством порядку.

Розмір та порядок утворення статутного  капіталу Відсутня вимога включати положення.

Питання врегульовані законом та вирішуються загальними зборами учасників

 

ст.ст. 12, 16-19

Розмір часток кожного з учасників Відсутня вимога включати положення. Статутом товариства можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відомості про розмір часток учасників включаються до ЄДР  

ч.3 ст.12

Розмір, склад   та   порядок  внесення  учасниками своїх  вкладів Відсутня вимога включати положення.

Питання врегульовані законом.

Статут може передбачати інші (порівняно із законом) строки внесення вкладів.

Розмір  і  порядок формування резервного фонду Відсутня вимога включати положення
Закон передбачаєнеобхідність формування резервного капіталу у одному випадку – з метою викупу товариством частки у власному статутному капіталі.  

ст.25

Порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі У Статуті вказуються порядок вступу до товариства та виходу з нього. ч.5 ст.11
Законом врегульованозагальні вимоги щодо порядку відчуження частки у статутному капіталі, переважного права учасника товариства на придбання частки іншого учасника. Ці положення можуть додатково конкретизуватися у Статуті.  

 

ст.ст. 20, 21

 

 

 

 

 

 

Порядок  розподілу

прибутків та збитків

Відсутня вимога включати положення
Закон передбачає умови, строк та порядок виплати дивідендів учасникам товариства, а також умови обмеження їх виплати.

У Статуті можуть визначатися інші строки виплати дивідендів, а також інші умови, за яких дивіденди не виплачуються.

 

 

ст.ст. 26, 27

Закон передбачає, що

1) товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном;

2) члени виконавчого органу несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства у випадку доведення його до банкрутства.

 

ст.3

 

 

ч.4 ст.31

Склад  та компетенція органів товариства та порядок прийняття ними рішень,

включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість  голосів

У Статуті вказуються органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень  

ч.5 ст.11

Законом передбаченийособливий порядок прийняття рішень з окремих питань. Статут може уточнювати цей порядок, але не в бік погіршення, порівняно із законом.  

ст.34

Порядок  підписання  установчих  документів

 

 

Врегульовано законом:

Перша редакція статуту товариства підписується всіма учасниками товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Зміни до статуту товариства та перша редакція статуту товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

 

 

 

 

 

 

ч.ч. 2, 3 ст.11

Порядок   внесення   змін  до  установчих  документів

 

 

Порядок ліквідації і реорганізації товариства Законом врегульовано порядок виділу та припинення (злиття, приєднання, поділу та перетворення) товариства, порядок конвертації часток учасників, та порядок захисту прав кредиторів   

ст.ст.

47-55

До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України. Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону  

ч.6 ст.11

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками,  зазначаються відомості  про вид товариства, його  найменування,  місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та  учасників, розмір статутного  (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.  Загальні збори учасників можуть приймати рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту.  

 

 

 

 

п.2 ч.2 ст.30

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Мой Мир
 • Facebook
 • Twitter
 • LiveJournal
 • MySpace
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Одноклассники
 • Google Buzz
 • Live