Здійснення державного контролю (нагляду) Держпродспоживслужбою України в 2019 році

Перевірки Держпродспоживслужби України в 2019 році

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) є центральним органом виконавчої влади,  який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ринкового нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері та інше.

Державний контроль в 2019 році  Держпродспоживслужбою здійснюватиметься  для досягнення цілей Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» (далі – Закон), який набарав чинності 04 квітня 2018 року.

Відповідно до Закону заходи державного контролю здійснюються у формі аудиту, інспектування, передзабійного та післязабійного огляду, відбору зразків, лабораторного дослідження (випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності, фізичної перевірки.

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, та постійно діючих процедур, розроблених оператором ринку з метою дотримання гігієнічних вимог, повинен передбачати перевірку безперервності та ефективності їх застосування, у тому числі: документації, ведення записів, процесів, що впливають на безпечність харчових продуктів та/або кормів, системи внутрішнього контролю оператора ринку;  коригувальних дій, вжитих оператором ринку внаслідок аналізу виявлених невідповідностей;  кваліфікації персоналу. Результати аудиту обов’язково враховуються під час визначення ступеня ризику діяльності оператора ринку (потужності) та періодичності здійснення планових заходів державного контролю. Необхідно звернути увагу на те, що одна й та сама особа не має права двічі поспіль здійснювати аудит на одній і тій самій потужності.

Інспектування передбачає перевірку дотримання операторами ринку законодавства про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин та відповідності їх діяльності вимогам щодо гігієни, плану коригувальних дій, розробленого та впровадженого оператором ринку за результатами попередніх перевірок, інцидентів, пов’язаних з безпечністю харчових продуктів та/або кормів. Інспектування може включати в себе перевірку потужностей, прилеглої території, приміщень, обладнання та інвентарю, транспортних засобів, а також харчових продуктів та кормів; сировини, інгредієнтів, допоміжних матеріалів для переробки, які використовуються для приготування та виробництва харчових продуктів та кормів, напівфабрикатів; предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; засобів та процесів прибирання і догляду, а також пестицидів; маркування, зовнішнього вигляду та реклами.

Відбір зразків здійснюється у порядку  планового відбору – для виконання щорічного плану державного контролю та/або щорічного плану державного моніторингу чи  позапланового відбору – якщо під час здійснення державного контролю виникла обґрунтована підозра щодо невідповідності або існують інші підстави для відбору зразків, встановлені цим Законом. Відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, коли це неможливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу або внаслідок того, що харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється компетентним органом до уповноваженої лабораторії для проведення основного лабораторного дослідження (випробування), а другий вручається оператору ринку і зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування). На вимогу та за рахунок оператора ринку здійснюється відбір додаткових юридично та аналітично ідентичних зразків, які передаються оператору ринку та можуть бути використані ним для проведення альтернативних лабораторних досліджень (випробувань).

Інші форми заходів державного контролю Законом не врегульовуються та порядок їхнього здійснення визначається наказами Держпродспоживслужби.

Заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю.

Аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, проводиться за умови повідомлення оператора ринку не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу. Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням за місцезнаходженням (місцем проживання) оператора ринку, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та/або відправленням електронної пошти на відповідну адресу оператора ринку, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або вручається особисто під розписку керівнику чи представнику оператора ринку.

Заходи державного контролю можуть здійснюватися позапланово у разі виявлення невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності, а також в інших встановлених законом випадках.

Варто зауважити, що новелою процесу проведення перевірок Держпродспоживслужбою є можливість операторів ринку   фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів. Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року відповідно до наказу Держпродспоживслужби від 20.12.2017 №1207 «Про впровадження процедури відеофіксації» по всі території України всі заходи державного контролю (нагляду) повинні супроводжуватися відеофіксацією.

 
Нові реквізити рахунків по сплаті реєстраційного збору у 2019 році

Реквізити рахунків по сплаті реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо юридичної особи та фізичної особи – підприємця у 2019 році

Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” адміністративний збір справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою,за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

У 2019 році разом з розмірами адміністративних зборів за проведення реєстраційних дій для юридичних осіб та фізичничних осіб – підприємців також змінились реквізити рахунків для оплати.

Пропонуємо Вашій увазі нові рахунки:

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано – Франківька область

Київська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Київ
ЗБІР ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, СТАНОМ НА 01.01.2019 р.

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

 

Реєстраційна дія Ставка Розмір, грн..

(станом на 01.01.2019 р.)

Примітка
Державна  реєстрація права власності 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 190
Державна  реєстрація інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 100
Державна  реєстрація обтяжень речових прав, іпотеки 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 100

 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

Форма відомостей Ставка Розмір, грн..

(станом на 01.01.2019 р.)

Примітка
Інформаційна довідка  в паперовій формі 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 50
Інформаційна довідка  в електронній формі 0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 20

 
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У 2019 РОЦІ

РОЗМІРИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ЗБОРІВ

ЗА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ДЛЯ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

(станом на 01.01.2019р.)

Реєстраційна дія Ставка Розмір, грн..

 

Примітка
Державна  реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 580
Державна  реєстрація змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи – підприємця 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 190  
Державна  реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 190 РОЗМІРИ СТАВОК СУДОВОГО ЗБОРУ у 2019 РОЦІ

РОЗМІР СТАВОК СУДОВОГО ЗБОРУ

(станом на 01.01.2019 р.)

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір, та платника судового збору Ставка судового збору Розмір, грн..

 

Примітка
Неспеціалізовані суди
За подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не менше 1921,00 грн. і не більше 672350,00 грн.  
За подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою або фізичною особою – підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не  менше 768,40 грн. та не більше 9605,00  грн.  
 За подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана юридичною особою або фізичною особою – підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
 За подання до суду позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.  
 За подання до суду позовної заяви про розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.  
 За подання до суду позовної заяви про поділ майна при розірванні шлюбу 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не  менше 768,40 грн. та не більше 5763,00 грн.  
За подання до суду юридичною особою або фізичною особою – підприємцем заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 960,50 грн.  
За подання до суду фізичною особою заяви у справах окремого провадження; заяви про забезпечення доказів або позову; заяви про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу); заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про роз’яснення судового рішення, які подано; заяви про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.  
За подання до суду заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 192,10 грн.  
За подання до суду заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 96,05 грн.  
 За подання до суду позовної заяви немайнового характеру про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.  
 За подання до суду позовної заяви про відшкодування моральної шкоди (захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи) 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не менше 1921,00 грн.  
 За подання до суду апеляційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду; апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги    
 За подання до суду касаційної скарги на рішення суду; заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги    
 За подання до суду апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду поданою юридичною особою або фізичною особою – підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
 За подання до суду апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду поданою фізичною особою 0,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.  
 За подання до господарського суду:
позовної заяви майнового характеру

 

 

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не менше 1921,00 грн. та не більше 672350,00 грн.  
позовної заяви немайнового характеру

 

 

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
заяви про видачу судового наказу 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 192,10 грн.  
заяви про скасування судового наказу 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 96,05 грн.  
заяви про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову; заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду; заяви про скасування рішення третейського суду; заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду; заяви про роз’яснення судового рішення

 

 

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 960,50 грн.  
апеляційної скарги на рішення суду; апеляційних скарг у справі про банкрутство; заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги    
касаційної скарги на рішення суду; касаційних скарг у справі про банкрутство 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги    
апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
заяви про затвердження плану санації до порушення провадження у справі про банкрутство 2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3842,00 грн.  
заяви про порушення справи про банкрутство 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 19210,00 грн.  
заяви кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом; заяви про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство; заяви про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною

 

 

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3842,00 грн.  
За подання до адміністративного суду:
адміністративного позову майнового характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не менше 1921,00 грн. і не більше 672350,00 грн.  
адміністративного позову майнового характеру, який подано фізичною особою або фізичною особою – підприємцем

 

 

1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб Не  менше 768,40 грн. та не більше 9605,00  грн.  
адміністративного позову немайнового характеру, який подано суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
адміністративного позову немайнового характеру, який подано фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 768,40 грн.  
апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами 150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги    
касаційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви    
апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду; заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1921,00 грн.  
заяви про забезпечення доказів або позову, заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду, заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 576,30 грн.  
За видачу судами документів:
за повторну видачу копії судового рішення

 

 

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу 5,80 грн. за кожний аркуш паперу  
за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 57,60 грн.  
за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень” 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 5,80  грн. за кожний аркуш копії  
за виготовлення копій документів, долучених до справи

 

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії 5,80  грн. за кожний аркуш копії  
У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб 384,20 грн.  Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Статтею 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Відповідно до частини першої статті 51 КЗпП скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. № 163.

Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі статтею 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 год.

Відповідно до ст. 73 КЗпП у 2018 р. на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові дні:

– 1 січня – Новий рік

– 8 березня – Міжнародний жіночий день

– 1 травня – День праці

– 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги)

– 28 червня – День Конституції України

– 24 серпня – День незалежності України

– 14 жовтня – День захисника України.

Робота також не проводиться в дні релігійних свят:

– 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове

– 28 квітня – Пасха (Великдень)

– 16 червня – Трійця.

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2019 р. вихідний день у неділю 28 квітня має бути перенесений на понеділок 29 квітня, вихідний день у неділю 16 червня – на понеділок 17 червня, вихідний день у суботу 24 серпня – на понеділок 26 серпня.

Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України рекомендується переносити робочі дні для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями у суботу і неділю. У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендаційний характер, рішення про перенесення робочих днів ухвалюється роботодавцем самостійно через видання наказу чи іншого розпорядчого документа.

Ухвалене роботодавцем рішення про перенесення робочих днів змінює графік роботи підприємства, установи, організації та норму тривалості робочого часу у місяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днів. Тому всі дії щодо надання відпусток, виходу на роботу мають здійснюватися за зміненим у зв’язку перенесенням робочих днів графіку роботи підприємства, установи, організації.

При цьому слід мати на увазі, що у разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день, для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи у цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП.

Законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Ця норма може бути різною залежно від того, який робочий тиждень установлений на підприємстві, в установі, організації (п’ятиденний чи шестиденний), яка тривалість щоденної роботи, коли встановлені вихідні дні.

Пропонуємо наступний розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік:

 
Працевлаштування працівника у 2019 році

Особливості документального оформлення працівника на роботу у 2019 році

Відповідно до статті 24 Кодеку законів про працю України при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати:

  1. паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо паспорт втрачено, особа подає тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, форма якого затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 8 вересня 2005 року № 758. Прийняття на роботу без паспорта або з недійсним паспортом тягне за собою адміністративну відповідальність – накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, ст. 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення
  2. трудову книжку,
  3. у випадках, передбачених законодавством – документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби України про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Роботодавцю при прийнятті працівника на роботу необхідно оформити  наступні документи:

  1. заява працівника та наказ роботодавця про прийняття на роботу,
  2. повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу,
  3. запис у трудову книжку про прийняття на роботу,
  4. ознайомлення працівника із умовами праці, посадовою інструкцією та правилами трудового розпорядку.

Джерело: Законодавство України
План перевірок Держпродспоживслужби на 2019 рік

План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

на 2019 рік

Державний контроль Держпродспоживслужби в 2019 році  здійснюватиметься  відповідно затвердженої періодичності  з метою  досягнення цілей Закону  України«Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18.05.2017 №2042-VIII.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік

Компанія “Вікторія” стане Вашим надійним помічником і порадником, для цього достатньо звернутись за консультацією  в будь-який для Вас зручний спосіб. Звертайтесь!

Основна контактна інформація за посиланням.

Чому нам довіряють? Відповідь на це запитання тут.
План перевірок Пенсійного фонду України на 2019 рік

План перевірок Пенсійного фонду України на 2019 рік

Пенсійний фонд наказом від 29.11.2018 р. №187 затвердив Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік.

До плану увійшло 1053 підприємства та підприємців зі середнім та високим ступенем ризику. Щодо кожного з них прописано дату початку перевірки та строки її проведення. Перевірятимуть усіх на предмет додержання законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України на 2019 рік

 

Компанія “Вікторія” стане Вашим надійним помічником і порадником, для цього достатньо звернутись за консультацією  в будь-який для Вас зручний спосіб. Звертайтесь!

Основна контактна інформація за посиланням.

Чому нам довіряють? Відповідь на це запитання тут.
Плани перевірок Держпраці у 2019 році

 Плани перевірок на 2019 рік в розрізі областей  у переліку нижче:

Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Івано -Франківська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область

 

Компанія “Вікторія” стане Вашим надійним помічником і порадником, для цього достатньо звернутись за консультацією  в будь-який для Вас зручний спосіб. Звертайтесь!

Основна контактна інформація за посиланням.

Чому нам довіряють? Відповідь на це запитання тут.