Інструкція з охорони праці для контролера якості. Актуалізовано на 11.12.2017р.

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ КОНТРОЛЕРА ЯКОСТІ

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, Примірної інструкції з охорони праці для контролера якості готових виробів, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 07 жовтня 2010 р. № 529.

1.2. Ця  інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для контролера якості готових виробів.

Читати далі

1.3. Усі роботи, які проводяться контролером якості готових виробів, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.4. Робочим місцем протягом усієї робочої зміни контролера якості готових  виробів є промисловий стіл.

1.5. Мета операції полягає у візуальному  контролі якості готових швейних виробів на відповідність технічним умовам чи стандартам на вказані вироби.

1.6. Технологічний процес полягає у завершальній стадії перед здачею швейного виробу на склад готової продукції.

1.7. Обладнання, яке використовується на робочому місці:

– промисловий стіл;

– допоміжні пристосування, інструмент.

1.8. До виконання робіт контролера якості готових швейних виробів допускаються особи, які:

– досягли 18 років відповідно до Закону України «про охорону праці»;

– пройшли навчання, стажування, інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №  231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої медичної допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в Інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається контролером якості готових виробів при проходженні первинного і наступних інструктажів з питань охорони праці.

Графік роботи контролера якості готових виробів встановлюється згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.9. Контролер якості готових виробів зобов’язаний:

– піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці на своєму робочому місці;

– виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;

– вміти користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;

– знати і виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;

– знати і виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором) правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

– вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної і обідньої перерв;

– не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

– не перебувати на роботі в неробочій час без відповідного розпорядження керівника;

– дотримуватись правил корпоративного поводження;

– вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

– співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу його життю чи здоров’ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

– при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язаний повідомляти безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимог нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.10. До кола обов’язків контролера якості готових виробів входить:

– знання технічних умов щодо якості обробки швейних виробів на всіх етапах технологічного процесу;

– обізнаність з видами виробничого браку, методами його попередження і усунення;

– знання правил комплектування виробничих партій;

– застосування  методів технічного контролю до якості обробки.

1.11. У процесі роботи на контролера якості готових швейних виробів   можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

– недостатня освітленість робочої зони;

– захаращеність  робочої зони;

– можливість поранення загостреними та колючими предметами (голки, булавки, ножиці тощо).

1.12. Контролеру якості готових виробів відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту та мило за встановленими нормами.

1.13. При виконанні своїх обов’язків контролер якості готових виробів   зобов’язаний дотримуватись вимог санітарних норм і особистої гігієни:

– приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

– прийняти і утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті і порядку;

– зберігати і приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Прийняти зміну в працівника, що змінюється на робочому місці.

2.2. Переконатися в справності засобів індивідуального захисту.

2.3. Перевірити своє робоче місце, переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.

2.4. Прибрати зайві речі, звільнити проходи.

2.5. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити керівника робіт. До роботи приступати з дозволу керівника робіт після усунення несправності.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Виконувати роботу доручену керівником.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не приступати до роботи при відсутності або несправності огорож та запобіжних пристосувань.

3.4 Під час проведення контролю застосовувати технічні вимоги, пропоновані до якості обробки на всіх етапах технологічного процесу.

3.5. Перевіряти, чи дотримано діючі у виробництві технологічні інструкції, стандарти і технічні умови.

3.6. При  здійсненні контролю за якістю готових швейних виробів  дотримуватись вимог щодо безпечного виконання робіт.

3.7. Перевіряти дію барвників (з тканини, етикеток, вкладишів та ін.) на вироби та фурнітуру, а також взаємодію фурнітури з виробами.

3.8. Виявляти основні види відхилень від нормального технологічного режиму і застосовувати методи по їх усуненню.

3.9. Перевіряти відповідність маркірування виробленому асортименту (вид і волокнистий склад) та правилам комплектування виробничих партій.

3.10. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.11. При будь-якій несправності необхідно повідомити  керівника. Не проводити самостійно ремонт механічного та електричного пристосування.

3.12. Утримувати в чистоті та порядку своє робоче місце і проходи, не захаращувати їх.

3.13. У разі отримання травми на виробництві чи раптового захворювання негайно повідомити майстра або начальника цеху та звернутися до медпункту.

3.14. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві та повідомити керівника про нещасний випадок.

3.15. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити керівника робіт.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Скласти у відведене місце пристосування, інструмент.

4.2. Ретельно прибрати робоче місце, передати працівнику наступної зміни та повідомити його, керівника підрозділу про недоліки, які мали місце під час роботи.

4.3. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки водою з милом, при можливості прийняти душ.

4.4. Привести в порядок спеціальний одяг, зняти і прибрати його в окреме місце.

 

  1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від’єднати обладнання від електричного струму головним вимикачем (рубильником).

5.2. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.

5.3. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:

– ураження електричним струмом;

– витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;

– виникнення загорань та пожеж;

– руйнування, обвали, тріщини конструкції будівель та споруд.

5.4. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:

– припинити виробничий процес;

– від’єднати пошкоджену дільницю від електричного струму;

– попередити оточуючих про небезпеку;

– повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

– у випадку виникнення пожежі терміново повідомити пожежну охорону та розпочати пожежогасіння наявними засобами;

– при неможливості ліквідувати аварію необхідно залишити небезпечне місце.