Шаблон заяви про видачу виконавчого листа. Актуалізовано на 24.11.2017р.

До суду

Особи 1

З А Я В А

про видачу виконавчого листа

 

Прошу видати виконавчий лист по справі № __________ за позовом  ______________ до _________________ про __________,  на підставі рішення (постанови)  від «__» _______  201__  року.

 

«___» _______________ 201__ року                                            / підпис/
Шаблон заяви про ознайомлення з матеріалами справи. Актуалізовано на 24.11.2017р.

 

______________________________

(найменування суду)

______________________________

(Прізвище, ім’я, по – батькові судді)

_______________________________

(№ справи)

_______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника

та/чи уповноваженої особи)

 

ЗАЯВА

про ознайомлення з матеріалами справи

Прошу видати для ознайомлення матеріали  справи №___________ за позовом ______________до _______________.

Ознайомлення буде проводитись із застосування технічного пристрою – фотоапарату марки_________.

 

Додатки:

  1. Копія документа, що засвідчує повноваження (у разі представництва уповноваженою особою).

 

 

ДАТА                                                                           ПІДПИС
Заява на творчу відпустку. Актуалізовано на 02.08.2017р.

Директору ТОВ”Юридична особа”

Особа 1

начальника відділу кадрів

Особа 2

ЗАЯВА

                   Прошу надати мені творчу відпустку з 02 серпня 2017 року по 02 вересня 2017 року для закінчення дисертації для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Додаток: Рішення Вченої ради Національного університету від 01 серпня 2017 року.

Дата                                                                                                                                                                        Підпис
Видатковий касовий ордер. Актуалізована на 01.08.2017р.

Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 №637.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320.

Завантажити: Видатковий касовий ордер
Форма звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, чинна станом на 10.03.2016 р. Актуалізована на 01.08.2017р.

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 березня 2016 року № 350).

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2015 року за № 1248/27693.

Завантажити: Авансовий звіт

 

 
Прибутковий касовий ордер. Актуалізовано на 01.08.2017р.

Затверджено Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 №637.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 40/10320.

Завантажити: Прибутковий касовий ордер
Баланс. Форма №1. Актуалізовано на 01.08.2017р.

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року №73.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014, № 241 від 17.02.2017.
Завантажити: БалансОсобовий листок з обліку кадрів. Актуалізовано на 01.08.2017р.

Особовий листок з обліку кадрів — це обов’язковий документ особової справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні відомості. Його заповнюють під час оформлення на роботу.

Завантажити: osobovyj_lystok