НБУ про банківські системи дистанційного обслуговування та сервіси переказу коштів

  Як відомо, Законом України від 1 грудня 2020 року № 1017-IX внесено зміни до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”. Розширено сферу діяльності, де не застосовується РРО. Зокрема, статтю 9 Закону про РРО доповнено пунктом 14 такого змісту:

“14) при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів”

  Однак, де у чинному законодавстві наведено нормативні визначення термінів “банківські системи дистанційного обслуговування”, “сервіси переказу коштів”?

   Такі випадки “недонормотворчості” виявляються не вперше і вносять плутанину замість ясності у відносини між платниками податків та контролюючими органами.

  У зв’язку з цим, Компанією Вікторія ініційовано звернення до НБУ, як регулятора банківських відносин, для отримання роз’яснень. 

   Поставлені питання на розгляд НБУ:

  • Що належить до банківських систем дистанційного обслуговування, їх перелік, що є актуальним на сьогодні в Україні?
  • Що належить до сервісів переказу коштів та їх перелік, що є актуальним на сьогодні в Україні?

    Національним банком України надано відповідь, з якої йдеться, що “Законодавство України не містить термінів/понять «сервіс переказу коштів» та «банківські системи дистанційного обслуговування». Також укладачі НБУ надають свої міркування про те, що імовірно мав на увазі законодавець застосовуючи вказані терміни.

Фотокопію листа надаємо нижче.

Компанія Вікторія 
Чи може представництво іноземної компанії в Україні отримати позику?

   Фабула: Чеська компанія зареєструвала в Україні своє представництво. Представництво взяте на облік як платник податків, має ідентифікаційний код, рахунки в банку. Представництво здійснює господарську діяльність – забезпечує нагляд за виконанням замовлень, що виконуються чеською компанією (головною компанією) в Україні.
   Виникло питаннячи має право таке представництво отримати на свій рахунок від головної компанії кошти у вигляді поворотної фінансової безвідсоткової допомоги? Якщо так, то чи матиме представництво право повернути цю поворотну фінансову допомогу головному підприємству за рахунок надходжень від господарської діяльності?
    Компанією Вікторія ініційовано запит до НБУ та отримано ствердну відповідь: можна, але з врахуванням особливостей.
        Відповідь подаємо нижче.

 

Компанія Вікторія

Замовте в нашій Компанії програмне забезпечення “СОНАТА” -оптимально для подання електронної звітності!

Звітність Соната

Відомості про зміни індексів інфляції, основних макроекономічних показників Ви зможете переглянути на сайті Компанії Вікторія у наведені строки, – в цій оновлення публікації, а також слідкуйте за нашими повідомленнями в стрічці новин Компанії та у мережі FaceBook 
Якими будуть індекси інфляції у 2021 році? НБУ про інфляційні очікування

    Увага! На нашому сайті опубліковано інформацію про фактичні індекси інфляції у 2021 разом із датами оприлюднення – за посиланням [перейти]

    Інфляція становитиме 4,1% за підсумками 2020 року і тимчасово перевищить цільовий діапазон 5% +/-1 в.п. у 2021 році. Національний банк передбачає короткочасне і незначне відхилення інфляції від цілі для швидшого відновлення економіки від наслідків пандемії. Як наслідок, після скорочення на 6% у 2020 національна економіка повернеться до зростання на рівні близько 4% у 2021.

   На етапі відновлення економіка потребуватиме нарощування імпорту, зокрема інвестиційного, тому поточний рахунок платіжного балансу після “плюсового” 2020 року знову повернеться до дефіциту. Під впливом пожвавлення економіки, послаблення гривні у 2020, а також підвищення мінімальної зарплати, дещо пришвидшиться й зростання цін. Отже, у 2021 році очікується, що інфляція становитиме 6,5%, а в 2022 році -5%.

  Компанія Вікторія
Підзвітні суми: чи застосовується обмеження 50 тис. грн.?

   Працівники податкових органів під час перевірок юридичних осіб проводять, серед іншого, й перевірки питань дотримання касової дисципліни. Відомі непоодинокі випадки, коли працівники податкового органу під час перевірок юридичних осіб застосовували до розрахунків з погашення заборгованості по підзвітних сумах обмеження в 50 тис. грн.
   Враховуючи таке, Компанією Вікторія ініційовано запит до ДПС України для остаточного з’ясування даного питання.
   Суть відповіді ДПС зводиться до того, що обмеження в розмірі 50 тис. грн. не розповсюджується ні на внутрішній обіг між касою торгового залу та касою підприємства; як і не розповсюджується на видачу готівки касиром підприємства підзвітній особі.
    Деталі – нижче.

Компанія Вікторія
Про можливість здійснення розрахунків в сфері ЗЕД з використанням національної валюти

   Іноді виникає необхідність змінити валюту платежу з іноземної на розрахунки в гривні. Зокрема, – щоб уникнути необхідності проведення розрахунків курсових різниць та, відповідно, уникнути додаткового оподаткування внаслідок укріплення гривні.
   Так, відповідно до п. 9 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
   Очевидно, що зміна валюти платежу за контрактом з іноземною на національну виключає необхідність таких перерахунків в майбутньому. Крім того, також немає заборон на зворотну зміну валюти платежу через певний час, – після «валютного шторму».
    Нижче про можливість зміни платежу у зобов’язанні від НБУ та ДПС.
    Сподіваємось, що така інформація стане в нагоді.

Відповідь НБУ:

Та відповідь ДПС України:

Компанія Вікторія