Реєстрація ринків в Україні: процедура не визначена, але прописана

   Історія із з’ясування особливостей реєстрації ринків в Україні продовжується. Нагадуємо, що Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України 28.07.2004р. видано Наказ N 281 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів».

   У відповідності до згаданого наказу дано наступне визначення «Ринок – суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому Порядку…».

   Хотілось би знати, – яким саме нормативним актом встановлено порядок реєстрації ринків в Україні. Для цього Компанією «Вікторія» ініційовано також і звернення до Державної реєстраційної служби.

   Із отриманої відповіді йдеться, що Державна реєстраційна служба не володіє інформацією щодо реєстрації ринків. Проте дуже добре розбирається в тому, як реєструвати юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання.

    Відповідь від 12.12.2014р. №3345/22-14-7.2 подаємо нижче.

Про порядок реєстрації ринків

Сторінка 2 відповіді від 12.12.2014р. №3345/22-14-7.2
Лист Державної реєстраційної служби

  

Компанія «Вікторія»