Звільнення за прогул. Сторони конфлікту: підприємець VS працівник

   Згідно пункту 4 статті 40 КЗпП України трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення його строку, можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом у випадку прогулу без поважних причин.

   Прогулом вважається відсутність працівника на роботі протягом усього робочого дня, або принаймні більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин, що є підставою для розірвання трудового договору.    

   Відсутність працівника на роботі має бути належно зафіксовано. За звичаєм, – одним з документів фіксації відсутності працівника на роботі є акт. Знову ж таки – за звичаєм такий акт складається у присутності не менше двох інших працівників у довільній формі та підписаний не менш ніж трьома особами (тобто включно й самим підприємцем).

   Проте, законодавством не встановлено форми документів чи порядку їх складання у випадку фіксації прогулу. Якщо працівник-прогульщик у підприємця є єдиним працівником, то чи потрібно залучати кого-небудь для складання відповідного акту про прогул, а чи може підприємець скласти такий акт особисто, тобто без сторонніх осіб?

   За відповідними роз’ясненнями було ініційоване звернення до Мінсоцполітики. З отриманої відповіді йдеться, як зрозуміло, що законом не встановлено окремих вимог до акту про прогул, а підписують його ті, хто несуть відповідальність за його зміст. Тому, якщо робити висновок замість Мінсоцполіцтики, акт про відсутність працівника на робочому місці (прогул) може бути складено  підприємцем самостійно, тобто без залучення сторонніх осіб.

   Відповідь – лист від 07.08.2014р. №190/06/186-14 Мінсоцполітики подаємо нижче.

 лист від 07.08.2014р. №190/06/186-14

 

Департамент податкового аутсорсингу

Компанії «Вікторія»