Роз’яснення Мін’юсту окремих питань подання заяв щодо бенефіціарів: платність та потреба деталізації

   Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 9 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в редакції, яка діяла до 28 квітня 2020 року, «..У разі якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається». Тобто, при реєстрації юридичної особи чи при зміні відомостей про неї в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі по тексту – ЄДР), навіть при зазначені інформації про кінцевого бенефіціарного власника, державний реєстратор не включав (не відображав) її в ЄДР.

    Проте, з 28 квітня 2020 року було внесено зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» і вищенаведене положення було виключене.

Виникло запитання:

1. У випадку подання заяви щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, чи відзначати, що такі дані є актуальними / потребують оновлення?
2. Чи сплачується адміністративний збір при оновленні даних про кінцевого бенефіціарного власника?

 

Мін’юстом надано консультацію, з якої маємо наступні висновки:

1) У випадку необхідності звернення до державного реєстратора для проведення реєстраційної дії, не пов’язаної із внесенням інформації про КБВ на виконання вимог частини четвертої Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX, у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи заявник у блоці «Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника» має обрати один із наступних варіантів:

 – у випадку актуальності відомостей про КБВ, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), проставляється відмітка у полі «в актуальному стані» та сторінки 2 і 3 не заповнюються;
– у випадку відсутності в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ чи необхідності оновлення їх у зв’язку з певними змінами необхідно проставити відмітку у полі «потребують оновлення» та заповнити відповідні сторінки заяви з оновленими даними про такого КБВ.

2) Подання документу, що підтверджує сплату адміністративного збору, передбачено лише у випадку подання документів відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб…”. 

У разі подання документів у тримісячний строк з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, та заповнення у формі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи лише блоків, які стосуються оновлення відомостей про КБВ, адміністративний збір справлятися не буде.

 

Відповідь Мін’юсту подаємо нижче.

Компанія Вікторія

 

 
Підзвітні суми: чи застосовується обмеження 50 тис. грн.?

   Працівники податкових органів під час перевірок юридичних осіб проводять, серед іншого, й перевірки питань дотримання касової дисципліни. Відомі непоодинокі випадки, коли працівники податкового органу під час перевірок юридичних осіб застосовували до розрахунків з погашення заборгованості по підзвітних сумах обмеження в 50 тис. грн.
   Враховуючи таке, Компанією Вікторія ініційовано запит до ДПС України для остаточного з’ясування даного питання.
   Суть відповіді ДПС зводиться до того, що обмеження в розмірі 50 тис. грн. не розповсюджується ні на внутрішній обіг між касою торгового залу та касою підприємства; як і не розповсюджується на видачу готівки касиром підприємства підзвітній особі.
    Деталі – нижче.

Компанія Вікторія
Оподаткування ПДФО та ВЗ судових витрат, стягнутих на користь фізичної особи-підприємця

   Як оподатковувати стягнуті на користь фізичної особи-підприємця суми судових витрат? Чи підлягають оподаткуванню такі суми взагалі?..
   Компанією Вікторія направлено запит до ДПС України та отримано відповідь, суть якої зводиться до наступного: стягнуті судові витрати на користь фізичних осіб-підприємців не є об’єктом оподаткування ПДФО та ВЗ у таких суб’єктів.
   Зазначені суми є доходом (а значить, об’єктом оподаткування) фізичної особи поза межами її підприємницької діяльності. Отже, обов’язок утримати та перерахувати до бюджету ПДФО та ВЗ належить податковому агенту.     Іншими словами, якщо розглядаємо адміністративний процес, – саме суб’єкт владних повноважень, за рахунок якого за рішенням суду стягуються судові витрати на користь фізичної особи-підприємця, зобов’язаний утримати та перерахувати ПДФО та ВЗ до бюджету.
   Однак, судячи з досвіду, дані суми стягуються з податкових органів у повному обсязі, тобто – без утримання ПДФО та ВЗ. А це суперечить, власне, наданій індивідуальній податковій консультації.

 

Текст ІПК подаємо нижче.

 

Компанія Вікторія
Аспекти створення та функціонування благодійного фонду. Оформлення благодійної допомоги

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України регулює Закон України «Про гуманітарну допомогу». Згідно цього Закону, «гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану (…)». Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Отримувачі гуманітарної допомоги – юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Серед них – благодійні організації, створені в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Набувачі гуманітарної допомоги – фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється в пунктах пропуску. Перелік пунктів пропуску, де здійснюється переміщення товарів через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 435.

Гуманітарний товар пропускається через митний кордон України в першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування та без сплати митних платежів за умови наявності його отримувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Це передбачає Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 544.

Форми та обсяги контролю вантажу обирають митниці (митні пости) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Це передбачає стаття 320 Митного кодексу. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю. Форми митного контролю визначає стаття 336 МКУ.

У всіх випадках відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення оформлюється картка відмови. Це передбачають пункти 7.1. і 7.2. Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 631. Форма такої картки наведена в додатку 2 до цього порядку. В ній зазначаються причини відмови, роз’яснення вимог та інформація про порядок оскарження рішення про відмову.

Етапи створення Благодійного фонду – набувача гуманітарної допомоги

 1. Заснування Благодійного фонду, – ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
 2. Внесення Благодійного фонду в Реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, – Постанова КМУ від 30 січня 2013 р. № 39   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2013-%D0%BF
 3. Пошук та оформлення відносин з донором гуманітарної допомоги, – ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
 4. Оформлення визнання вантажу гуманітарною допомогою, – Наказ Мінсоцполітики від 04.2017  № 573 «Про затвердження Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-17
 5. Митне оформлення переданих (відправлених) від донора вантажів гуманітарної допомоги, –

5.1. Постанова КМУ  від 22 березня 2000 р. № 544 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF

5.2. Митний кодекс України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

 1. Оподаткування Благодійної організації – Податковий кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
  • В ПКУ розрізняються особливості оподаткування самої благодійної організації так і
  • набувачів благодійної допомоги (якщо це фізичні особи – то Благодійний фонд є по відношенню до них податковим агентом).

Резюме

У разі ввезення в Україну товарів в якості гуманітарної допомоги, незалежно від її призначення та кінцевого отримувача, необхідно здійснити визначені законодавством України кроки. Зокрема, для ухвалення рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою необхідно подати до Міністерства соціальної політики України або обласних, Київської міської державних адміністрацій такий пакет документів:

– заяву про визнання допомоги гуманітарною із зазначенням складу вантажу, його кількості та ваги, а також відомостей про відправника (донора) та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога;

– письмову пропозицію донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий лист);

– письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги;

– інвойс (рахунок-фактуру);- план розподілу вантажу серед юридичних осіб;

– інші документи (у разі необхідності), зокрема письмове підтвердження терміну придатності продуктів харчування, засобів гігієни; проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), стану та якості речей, які були у вжитку, із зазначенням відсотку їх зносу тощо. Необхідно врахувати, що в Україну дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб та довкіллю України.

Компанія Вікторія
Аутстафінг та РРО: позиція ДПС

   Податковим кодексом України надається наступне визначення послуги персоналу – це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.
   Отже, Податковий кодекс визнає можливість, коли працівник, котрий оформлений в одного роботодавця, виконує роботу та підпорядковується іншому суб’єкту господарювання. Разом з тим, як бути із застосуванням РРО?.. Хто зобов’язаний застосовувати РРО – суб’єкт, котрий надає послуги персоналу чи суб’єкт, який ці послуги отримує?..
   Маємо досить ґрунтовне роз’яснення: податковим органом підтримується позиція, що обов’язок застосування РРО є саме в суб’єкта господарювання, що фактично займається продажем, а не оператором послуги персоналу.
   Деталі – у листі нижче.

 

Компанія Вікторія
Виправлення помилки в поданих державному реєстратору документах

   Як діяти, якщо в поданому пакеті документів на реєстрацію виявлено помилку вже після проведення реєстраційної дії?

    Мін’юст України надав роз’яснення, яким чином такі помилки усуваються. Сама процедура врегульована і Законом  “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, однак Мін’юст також акцентує увагу як на наслідках допущених помилок, так і на наслідках проведення виправлень.

    Деталі у прикріпленому листі нижче.

Компанія Вікторія
Про можливість здійснення розрахунків в сфері ЗЕД з використанням національної валюти

   Іноді виникає необхідність змінити валюту платежу з іноземної на розрахунки в гривні. Зокрема, – щоб уникнути необхідності проведення розрахунків курсових різниць та, відповідно, уникнути додаткового оподаткування внаслідок укріплення гривні.
   Так, відповідно до п. 9 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»: курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.
   Очевидно, що зміна валюти платежу за контрактом з іноземною на національну виключає необхідність таких перерахунків в майбутньому. Крім того, також немає заборон на зворотну зміну валюти платежу через певний час, – після «валютного шторму».
    Нижче про можливість зміни платежу у зобов’язанні від НБУ та ДПС.
    Сподіваємось, що така інформація стане в нагоді.

Відповідь НБУ:

Та відповідь ДПС України:

Компанія Вікторія
Оскарження протиправного наказу на проведення фактичної перевірки

    В черговій судовій справі захищено інтереси платника податків. Адвокатами АО “ЗАХІДНА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА” доведено в суді апеляційної інстанції, що відсутність належних, достатніх, передбачених законом підстав для проведення перевірки має наслідком протиправність її призначення.
   Сьомим апеляційним адміністративним судом зроблено висновок, що у податкового органу «…на момент видання наказу на проведення фактичної перевірки була відсутня інформація, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів, а отже, у податкового органу були відсутні підстави для призначення фактичної перевірки … з вказаних питань».
   

       Окремо відзначимо, що 7 ААС також дав категоричну оцінку протиправного рішення суду першої інстанції, зокрема:
– «Суд першої інстанції даний факт проігнорував, не надавши оцінки у тому числі і визначеним податковим законодавством особливостям “фактичної перевірки” і її відмінностям від інших видів перевірок»;
– «… доводи апеляційної скарги спростовують позицію суду, викладену в оскаржуваному судовому рішенні, підтверджують допущення судом першої інстанції порушення норм матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи, а тому рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з прийняттям нового судового рішення про задоволення позову».

     Посилання на рішення в ЄДР: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88812798.   

      Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду від 18.05.2018 року по справі №813/3977/16.

 

Компанія Вікторія

P.S.
У разі, якщо у вас виникла необхідність захисту від протиправних дій (оскарження рішень) податкового органу, звертайтесь за електронною адресою office@vg.ua 

 

 

 

Компанія Вікторія – офіційний дилер  продуктів ipLex в Україні  пропонує:

ПРОДУКТИ ipLex                                  ЗАМОВИТИ ON-LINE
Бухгалтерія для фізичної особи-підприємця

     Як відомо, в силу ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фізичних осіб– підприємців не включено до кола суб’єктів, на котрих розповсюджується згаданий Закон. Аналогічні й приписи містяться в ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України. Цією ж нормою передбачено, що забороняється вимагати від суб’єктів господарювання подання інформації не передбаченої законом або з порушенням порядку, встановленого законом. 
    Це чудові положення законодавства. Разом з тим, підприємцю не заборонено використовувати окремі елементи бухгалтерського обліку на власний розсуд. В більшій мірі така потреба виникає у підприємця на загальній системі оподаткування через особливості обліку витрат, доходів та визначення об’єкту оподаткування.

    Компанія Вікторія пропонує бухгалтерські послуги з класичного бухгалтерського обліку (для юридичних осіб – суб’єктів господарювання незалежно від організаційної форми), а також послуги податкового обліку для підприємців (незалежно від обраної системи оподаткування).

     Вартість послуг встановлюється домовленістю за Договором та залежить від: кількості фінансово-господарських операцій, податкового статусу (чи є платником ПДВ або платником Акцизного збору, чи перебуває на спрощеній системі оподаткування та на якій групі і т.д.), кількості найманих працівників, наявності РРО тощо.

        До прикладу – вартість послуг супроводу підприємця – платника єдиного податку з двома найманими працівниками за один місяць складатиме орієнтовно 1000 грн. Обслуговування включає податковий облік та звітність, кадровий облік по працівниках. За Договором обслуговування відповідальність за якість послуг покладається на нашу Компанію.

          Також, до прикладу, – вартість супроводу підприємства (ТОВ чи ін.) – платника ПДВ, з 5 найманими працівниками, 20-а -податкових накладних в місяць, – складатиме орієнтовно 6500 тис. грн.

          Ми працюємо офіційно, то ж замовник може включати витрати по послугах бухгалтерського обліку до своїх витрат обліку.

           Також, зможемо зробити попередній розрахунок вартості обслуговування, для цього заповніть форму on-line [перейти]

                

Бахалтерська компанія     Універсальна спеціалізація роботи офісів Компанії «Вікторія» дозволяє забезпечити фахове обслуговування клієнтів, а також гарантує доступну ціну на бухгалтерські послуги.

   Для отримання додаткової інформації про умови бухгалтерського обслуговування звертайтесь: 

основні контактні номери телефону Компанії:

+38(050)-404-87-30;

+38(098)-793-77-77

                 

                        Електронна пошта: office@vg.ua

Контактна інформація фронт-офісів:

№ фронт-офісу Адреса
Офіс №1 м. Києві, по вул. Оболонській, буд.9 тимчасово змінено!
Офіс №1 м. Чернівці, вул. Богомольця, буд 17
Офіс №2 м. Чернівці, вул. Першотравнева, буд. 6
Офіс №3-1 (№310) м. Чернівці, вул. Рівненська, буд. 5А
Офіс №3-2 (№309) в м. Чернівці, по вул. Рівненській, буд.5А
Офіс №3-3 (№815) м. Чернівці, вул. Рівненська, буд.5А
Офіс №4 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 31
Офіс №5 м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В

      Окремо підкреслимо: Ваше місцерозташування не має особливого значення, – послуги надаються також замовникам із усіх регіонів України, оскільки обслуговування є дистанційним. Якщо Ви не в Чернівцях, обмін інформацією здійснюється, як правило, – електронними каналами: електронною поштою, viber та ін., телефонним зв’язком; паперові носії – “Новою поштою” тощо. З досвіду роботи можемо запевнити – це є зручно для наших клієнтів.

           

Компанія  “Вікторія”    
Форми реєстраційних заяв у форматі Excel, чинні з 24.01.2020

   Пропонуємо до завантаження бланки (форми)  реєстраційних заяв, чинних з 24.01.2020, затверджених Наказом Мінюсту від 18.11.2016 № 3268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630 “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Увага! з 01.06.2020 будуть чинними нові реєстраційні форми, завантажити за посиланням [перейти]

 

 1. ЗАЯВА про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1)  Reg_forma_1
 2. ЗАЯВА про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту
  (Форма 2) Reg_forma_2
 3. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 3) Reg_forma_3
 4. ЗАЯВА про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма 4) Reg_forma_4
 5. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
  (Форма 5)  Reg_forma_5 
 6. ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма 6) Reg_forma_6
 7. ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (Форма 7) Reg_forma_7
 8. ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (Форма 8) Reg_forma_8
 9. ЗАЯВА про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 9) Reg_forma_9
 10. ЗАЯВА про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 10) Reg_forma_10
 11. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 11) Reg_forma_11
 12. ЗАЯВА про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням (Форма 12) Reg_forma_12 
 13. ЗАЯВА про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 13) Reg_forma_13
 14. ЗАЯВА про державну реєстрацію символіки (Форма 14) Reg_forma_14
 15. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про символіку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 15) Reg_forma_15
 16. ЗАЯВА про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (Форма 16) Reg_forma_16
 17. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 17) Reg_forma_17
 18. ЗАЯВА про державну реєстрацію структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи (Форма 18)  Reg_forma_18
 19. ЗАЯВА
  про державну реєстрацію змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 19) Reg_forma_19
 20. ЗАЯВА про державну реєстрацію громадського об’єднання (організації профспілки), що не має статусу юридичної особи (Форма 20) Reg_forma_20
 21. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання (організацію профспілки), що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 21) Reg_forma_21
 22. ЗАЯВА про державну реєстрацію (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (Форма 22) Reg_forma_22
 23. ЗАЯВА про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Форма 23) Reg_forma_23
 24. ЗАЯВА про державну реєстрацію підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання (Форма 24) Reg_forma_24

 

 

  Компанія Вікторія пропонує сприятливі, ощадливі умови для старту бізнесу! Реєстрація «під ключ»*.  

w256h2561348762215RecentDocuments

Пропозиція дійсна до 31.12.2020р.

Реєстрація фізичної особи-підприємця1000 грн. Включає: підготовку реєстраційних форм, подання на реєстрацію, постановку на облік в ДПС. Також включає подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний податок) або на реєстрацію платником ПДВ. Вартість реєстрації підприємця не включає виготовлення печатки (за потреби може бути замовлено додатково) та нотаріально посвідченої довіреності
Реєстрація ТОВ, приватного підприємства –  4500 грн. Включає: підготовку установчих документів та реєстраційних форм, подання на реєстрацію, постановку на облік в ДПС та ін. контролюючих органах, супровід відкриття поточного рахунку. Також включає подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний податок) або на реєстрацію платником ПДВ. У вартість реєстрації приватного підприємства, ТОВ включено вартість виготовлення печатки та нотаріально посвідчена довіреність. Вартість реєстрації не включає постановку на облік (акредитацію) на митниці (може бути замовлено за додаткову оплату).
i35015

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити

Gmail1

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний для Вас спосіб

м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 19В (4-й, адміністративний поверх ринку “Формаркет”)

+38(050)-404-87-30;

+38(098)-793-77-77

поштова адреса: 58001, м. Чернівці, а/с 522

e-mail: office@vg.ua

 

*Умови акції не розповсюджуються на посередників у реєстрації, а також реєстрацій юридичних осіб з іноземними замовниками, або у випадку, якщо кількість засновників більше 3-х.

 

З повагою та відповідальністю,

Компанія Вікторія