Press "Enter" to skip to content

Аудит

image_pdfimage_print

   Компанія “Вікторія” пропонує послуги аудиту, що включають:
1. Консультування з питань податкового та бухгалтерського обліку, юридичні консультації щодо господарської діяльності Замовника, в т.ч. в сфері ЗЕД:

1.1.У випадку укладання договору, яким передбачається абонентне щомісячне обслуговування, вартість таких послуг визначається в розмірі 60% мінімальної заробітної плати в місяць та включає в себе 4 години наданих послуг, застосовуючи хронометраж (покладається на Виконавця), – надання усних чи за вимогою – письмових консультацій за Вашим запитом. У випадку перевищення часу абонентного обслуговування,  вартість кожної наступної години визначається в розмірі 25 відсотків від мінімальної заробітної плати;

1.2. Вартість разових консультацій від 10% мінімальної заробітної плати (у випадку відсутності договору абонентного обслуговування).

2. Огляд бухгалтерської та податкової звітності на предмет правильності формування/складання:

2.1.У випадку укладання договору, яким передбачається абонентне щомісячне обслуговування, вартість таких послуг визначається в розмірі 250% від мінімальної заробітної плати в місяць. Окремо зазначимо, що питання відповідальності за належне виконання такого Договору визначається в такому Договорі. Відповідальність для Компанії «Вікторія» може наступати виключно у випадку вини Компанії «Вікторія» у неналежному наданні послуг (в свою чергу вина Замовника може визначатись неповнотою або несвоєчасністю надання даних, інформації та документів для огляду тощо). Договором про надання послуг може бути передбачено можливість страхування Виконавцем ризиків, пов’язаних з виконанням Договору;

2.2.У випадку значної зміни обсягу замовлених послуг по цьому пункту (більш ніж на 15%) вартість Договору переглядається в більшу або в меншу сторону, відповідно.

Основні напрямки роботи Департаменту аудиту Компанії “Вікторія”:

Аудит фінансової звітності – виконання широкого спектру погоджених процедур Ревізія і  контроль — перевірка документів, перевірка розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, підтвердження та простежування Оптимізація податкового обліку – розробка тавпровадження облікової політики, методологіїта відповідного інструментарію Аудит окремих компонентів фінансової звітності –економічний аналіз  діяльності окремо взятої компанії, а також групи компаній. Пропозиція клієнтові декількох варіантів моделей подібного аналізу;
Аудиторське супроводження – допомога в постановці основної мети, визначення короткотермінових та довготермінових планів, вироблення процедур, що забезпечують оптимальне впровадження такої стратегії. Внутрішній аудит – підвищення ефективності роботи системи внутрішнього аудиту на підприємстві, а також оптимізація розподілу повноважень і відповідальності персоналу Клієнта Захист інтересів Клієнтів у відносинах з контролюючими органами. Супроводження перевірок контролюючих органів щоб зменшити фінансові втрати від безпідставних претензій з боку контролюючих та правоохоронних органів. Відновлення бухгалтерського та податкового обліку – комплекс заходів, метою яких, є відновлення синтетичних і аналітичних рахунків, податкових регістрів, а також всієї звітності організації, на основі повністю або частково наданих первинних документів,
Супутні аудиторські послуги – допомога в тестуванні бухгалтерів та інших фінансових спеціалістів з урахуванням вимог конкретного Клієнта,Допомога у вирішенні інших питань, пов’язаних з  обліком та аудитом Управлінський облік та управлінські рішення – послуги з компіляції та консолідації фінансової звітності в регламенті МСФЗ, НП(с)БО, а також відповідних внутрішньо-корпоративних стандартів Клієнта Апеляційне узгодження та адміністративне оскарження – звернення до суду щодо оскарження податкового рішення,адміністративне оскарження.

 

Аналіз фінансового стану підприємства – аналіз особливостей фінансової та виробничої діяльності компанії,  якості існуючого менеджменту, виявлення слабких місць в системі і першочергових потреб бізнесу

 

За більш детальною інформацією та для замовлення послуги звертайтесь:

за тел.: +380955957777

та e-mail: office@vg.ua

контактна особа: Роман Задорожній, – генеральний директор, директор Департаменту аудиту Універсальної правничо-фінансової компанії «ВІКТОРІЯ».

 

компанія "вікторія" інформує: