Press "Enter" to skip to content

Аутстафінг

image_pdfimage_print

  Оптимізація податкового навантаження.

  Аутстафінг або лізинг персоналу – інструмент комплексного бізнес-управління витратами та податками. Може застосовуватись як підприємствами, так і підприємцями.

    З 29 жовтня 2008 року нашою компанією через афілійоване підприємство – ТОВ “Перша Аутстафінгова компанія” (включено 18.02.2014р. Державною службою зайнятості України в реєстр суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців за №341) пропонується така послуга як аутстафінг.

   Аутстафінг – це інструмент управління персоналом, що дозволить Вам-якщо Ви підприємець, чи Вашій компанії регулювати чисельність штату шляхом виведення (працевлаштування) фактично власного працівника з працевлаштуванням на нашому підприємстві. Ця схема дозволяє оформити в штат нашої компанії Ваш, вже працюючий та перевірений персонал, або офіційно не оформлений персонал, який Ви (Ваша компанія)з тих чи інших причинне може тримати у себе в штаті.

   Ми пропонуємо послуги аутстафінгу як приватним підприємцям, так і юридичним особам. Переваги аутстафінгу:
 • Всі функції,обов’язки та відповідальність пов’язані з кадровим забезпеченням (прийняття, переведення, звільнення працівників, ведення записів в трудовій книжці, наказове діловодство) покладаються на нас.
 • У Вас виникає можливість використовувати працю кваліфікованих працівників на проектах без приймання їх на роботу на постійній або тимчасовій основі.
 • ризики тимчасового працевлаштування переносяться на нас;
 • Ви отримуєте можливість економії на податках (комунальний податок, ін.).
 • Ви отримуєте уникнення обмежень по працевлаштуванню інвалідів.
 • У Вас чи у Вашій компанії зменшується кількість адміністративних та облікових функцій (ведення бухгалтерського обліку зокрема).
 • Ви не несете витрат по створенню робочих місць необхідної кількості бухгалтерів, діловодів, а також супровідних витрат – на необхідне програмне забезпечення, витрат на канцелярське приладдя, оргтехніку, забезпечення робочого місця.
 • Гарантія повного дотримання всіх норм законодавства про працю, податкового та фінансового законодавства.
 • В окремих випадках є законодавче обмеження кількості найманих працівників (наприклад в підприємця – єдиноподатника – обмеження в кількості найманих працівників – 10 чоловік для ІІ групи спрощеної системи оподаткування), в той же час існує вимога офіційного оформлення всіх працівників, задіяних в тому чи іншому проекті.
   

  Надання послуги з аутстафінгу персоналу включає:

   
 • підготовку та укладення трудової угоди (контракту) з працівником та зарахування до штату нашої аутстафінгової компанії – як індивідуального працівника, так і груп працівників;
 • забезпечення кадрового документообігу у відповідності до чинного законодавства України;
 • відкриття індивідуального банківського рахунку для кожного працівника;
 • проведення розрахунків нарахувань зарплати, утримань, перерахувань податків, обов’язкових платежів, зборів з заробітної платні працівника. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності, компенсацій за відпустку, інших компенсаційних та заохочувальних (мотиваційних) виплат;

Короткий опис схеми роботи:

 • ми підписуємо з Вами (з Вашою компанією) договір на надання послуг по наданню персоналу на обумовлений строк;
 • проводимо оформлення трудових відносин між нашою компанією та працівниками;
 • щомісячно виплачуємо заробітну плату кожному працівнику, а також всі премії, бонуси та додаткові виплати, що визначені Вашою компанією;
 • ми надаємо Вашій компанії звіт про пророблену роботу та рахунок на попередню оплату послуг (включається фонд оплати праці та винагорода);
 • ми проводимо оформлення виникнення та припинення трудових відносин (у відповідності до чинного законодавства про працю України)

Вартість аутстафінгу персоналу:

 • компенсація з заробітної плати працівника, податкових виплат;
 • винагорода провайдеру (орієнтовно 30% /без ПДВ/ від мінімальної заробітної платні, встановленої законодавством або відсоток від заробітної плати працівника або фіксована сума) встановлюється за домовленістю сторін та залежить від вимог, що пред’явлені до працівників, їх кількості.

Щодо необхідності спеціального дозволу для аутстафінгу:

 • чинним законодавством отримання дозволу не передбачено;
 • компанія-провайдер повинна бути включена до відповідного державного реєстру [детальніше –за посиланням].

 

компанія "вікторія" інформує: