Press "Enter" to skip to content

Аспекти створення та функціонування благодійного фонду. Оформлення благодійної допомоги

image_pdfimage_print

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України регулює Закон України «Про гуманітарну допомогу». Згідно цього Закону, «гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану (…)». Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Отримувачі гуманітарної допомоги – юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Серед них – благодійні організації, створені в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Набувачі гуманітарної допомоги – фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.

Підставою для започаткування процедури визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання.

Підставою для здійснення гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється в пунктах пропуску. Перелік пунктів пропуску, де здійснюється переміщення товарів через митний кордон України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 435.

Гуманітарний товар пропускається через митний кордон України в першочерговому порядку без обов’язкового попереднього митного декларування та без сплати митних платежів за умови наявності його отримувача у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Це передбачає Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 № 544.

Форми та обсяги контролю вантажу обирають митниці (митні пости) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Це передбачає стаття 320 Митного кодексу. Не допускаються визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю. Форми митного контролю визначає стаття 336 МКУ.

У всіх випадках відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення оформлюється картка відмови. Це передбачають пункти 7.1. і 7.2. Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 631. Форма такої картки наведена в додатку 2 до цього порядку. В ній зазначаються причини відмови, роз’яснення вимог та інформація про порядок оскарження рішення про відмову.

Етапи створення Благодійного фонду – набувача гуманітарної допомоги

  1. Заснування Благодійного фонду, – ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
  2. Внесення Благодійного фонду в Реєстр отримувачів гуманітарної допомоги, – Постанова КМУ від 30 січня 2013 р. № 39   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-2013-%D0%BF
  3. Пошук та оформлення відносин з донором гуманітарної допомоги, – ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-14
  4. Оформлення визнання вантажу гуманітарною допомогою, – Наказ Мінсоцполітики від 04.2017  № 573 «Про затвердження Переліку документів, які подаються для визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-17
  5. Митне оформлення переданих (відправлених) від донора вантажів гуманітарної допомоги, –

5.1. Постанова КМУ  від 22 березня 2000 р. № 544 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2000-%D0%BF

5.2. Митний кодекс України  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

  1. Оподаткування Благодійної організації – Податковий кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
    • В ПКУ розрізняються особливості оподаткування самої благодійної організації так і
    • набувачів благодійної допомоги (якщо це фізичні особи – то Благодійний фонд є по відношенню до них податковим агентом).

Резюме

У разі ввезення в Україну товарів в якості гуманітарної допомоги, незалежно від її призначення та кінцевого отримувача, необхідно здійснити визначені законодавством України кроки. Зокрема, для ухвалення рішення про визнання вантажів гуманітарною допомогою необхідно подати до Міністерства соціальної політики України або обласних, Київської міської державних адміністрацій такий пакет документів:

– заяву про визнання допомоги гуманітарною із зазначенням складу вантажу, його кількості та ваги, а також відомостей про відправника (донора) та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога;

– письмову пропозицію донора про надання гуманітарної допомоги (дарчий лист);

– письмову згоду отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги;

– інвойс (рахунок-фактуру);- план розподілу вантажу серед юридичних осіб;

– інші документи (у разі необхідності), зокрема письмове підтвердження терміну придатності продуктів харчування, засобів гігієни; проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), стану та якості речей, які були у вжитку, із зазначенням відсотку їх зносу тощо. Необхідно врахувати, що в Україну дозволяється ввезення лише таких товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які, задовольняючи відповідні потреби набувачів гуманітарної допомоги в Україні, не створюють загрози життю чи здоров’ю фізичних осіб та довкіллю України.

Компанія Вікторія

компанія "вікторія" інформує: