Press "Enter" to skip to content

Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

image_pdfimage_print

Відповідальність

за порушення законодавства про захист прав споживачів

№ з/п Вид порушення Відповідальність Розмір

Фінансові санкції

1. Відмова споживачеві в реалізації його прав, установлених ч. 1 статті 8 (у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків), ч. 1 ст. 9 (право на обмін непродовольчого товару належної якості) і ч. 3 статті 10 (у разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) Закону про захист прав споживачів 10-кратний розмір вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час його придбання, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян мін.85 грн.
2. Реалізація продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, але не має свідоцтва про визнання відповідності або відсутні реєстраційні номери сертифіката відповідності 50% вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 10 н. м. д. г.
мін. 170 грн.
3. Виготовлення, реалізація продукції, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього середовища 300% вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 25 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 50 н. м. д. г.
мін.425 грн.
4. Реалізація продукції, забороненої для виготовлення та реалізації відповідним державним органом 500% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 100 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 100 н. м. д. г.
мін.1700 грн.
5. Реалізація небезпечних товарів (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання 100% вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше 20 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 20 н. м. д. г.
мін.340 грн.
6. Відсутність необхідної доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію 30% вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 5 н. м. д. г.
мін. 85 грн.
7. Створення перешкод службовій особі Держспоживінспекції у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торгівельного та ін. видів обслуговування Від 1 до 10% вартості реалізованої продукції за минулий календарний місяць, але не менше 10 н. м. д. г.
Якщо відповідно до закону СГД не веде обов’язковий облік доходів і витрат — у розмірі 10 н. м. д. г.
мін. 170 грн.
8. Невиконання або несвоєчасне виконання припису посадових осіб Держспоживінспекції про усунення порушень прав споживачів У розмірі 20 н. м. д. г. 340 грн.
9. Реалізація товару, строк придатності якого минув 200% залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше 5 н. м. д. г. мін. 85 грн.
10. Порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги 100% вартості наданої роботи, послуги,
За ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, у розмірі від 1 до 10% вартості виконаних робіт (наданих послуг) за попередній календ. місяць, але не менше 5 н. м. д. г.
мін. 85 грн.
12. Обмеження або відмова в реалізації прав споживачів, установлених ч. 2 ст. 12 Закону (у разі реалізації продукції поза торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець) зобов’язаний надати споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є підставою для виникнення взаємних прав та обов’язків) 500 н. м. д. г. 8500 грн.

Адміністративна відповідальність

1. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами-підприємцями Від 1 до 10 н. м. д. г.* від 17 до 170 грн.
2. Порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг На осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 2 до 5 н. м. д. г. і на посадових осіб — від 5 до 10 н. м. д. г.
За повторно вчинене протягом року правопорушення —
на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від 5 до 10 н. м. д. г. і на посадових осіб — від 10 до 20 н. м. д. г.
від 34 до 85 грн;

від 85 до 170 грн.

від 170 – 340 грн.

3. Обмірювання, обважування, обраховування, перевищення встановлених цін і тарифів або інший обман покупця чи замовника працівниками торгівлі, громадського харчування і сфери послуг та громадянами-підприємцями під час реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг Від 2 до 15 н. м. д. г.
За повторно вчинене протягом року правопорушення або правопорушення вчинені у великих розмірах, —
від 20 до 50 н. м. д. г.
Обманом покупців чи замовників у великих розмірах слід вважати обман, що спричинив громадянинові матеріальну шкоду у сумі, що перевищує 3 н. м. д. г.
від 34 до 255 грн.
4. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами.
Торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями або тютюновими виробами з рук.
Вищенаведені дії, вчинені повторно протягом року
Від 30 до 100 н. м. д. г.
Від 30 до 50 н. м. д. г. з конфіскацією предметів торгівлі.
Від 150 до 250 н. м. д. г. з конфіскацією предметів торгівлі
від 510 до 1700 грн.

від 510 до 850 грн.

від 2550 до 4250 грн.

5. Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги) , їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів Від 1 до 10 н. м. д. г. від 17 до 170 грн.
6. Відмова споживачеві в реалізації його прав у випадку придбання ним неякісного товару Від 1 до 18 н. м. д. г. від 17 до 306 грн.
7. Надання недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров’ю та майну споживача.
У разі бездіяльності осіб (виробників, продавців), щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення
Від 10 до 50 н. м. д. г.
Від 50 до 200 н. м. д. г.
від 170 до 850 грн.

від 850 до 3400 грн.

8. Введення в обіг (випуск на ринок України, в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України) На посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 20 до 100 н. м. д. г. від 340 до 1700 грн.
9. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил На посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 1 до 18 н. м. д. г. від 17 до 306 грн.
10. Недодержання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції На посадових осіб від 3 до 40 н. м. д. г. від 51 до 680 грн.
11. Введення виробником чи постачальником в обіг продукції (у тому числі імпортної), яка підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи складеної відповідно до вимог технічного регламенту з підтвердження відповідності декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності На посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від 3 до 88 н. м. д. г. від 51 до 1496 грн.
12. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд На посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від 3 до 30 н. м. д. г. від 51 до 510 грн.
13. Невиконання посадовими особами, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю, законних вимог посадових осіб Держспоживінспекції про проведення перевірки діяльності по продажу товарів, виконанню робіт, наданню послуг громадянам-споживачам або про надання необхідних для цього матеріалів Від 3 до 5 н. м. д. г. від 51 до 85 грн.
14 Ухилення посадових осіб і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від своєчасного виконання приписів посадових осіб Держспоживінспекції, про усунення порушень прав споживачів Від 1 до 18 н. м. д. г. від 17 до 306 грн.
компанія "вікторія" інформує: