Press "Enter" to skip to content

Податкові суперечності: ОСББ після ліквідації

image_pdfimage_print

   Законом України  № 652-VIII Податковий кодекс України доповнено пп. 133.4, який визначає  критерії приналежності до неприбуткових установ і неплатників податку на прибуток. Згідно пункту 133.4.1. ПКУ неприбутковим підприємством, установою й організацією є підприємство, установа й організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена й зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
  • установчі документи якої передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення);
  • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ й організацій.

    Підпункт 133.4.6 ПКУ до неприбуткових організацій безпосередньо відносить об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків. Частиною 2 ст. 28 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон) передбачено, що у  разі  ліквідації  ОСББ  кошти,  що  залишилися після задоволення    вимог    кредиторів,   розподіляються   між   усіма співвласниками  пропорційно  до загальної площі квартири (квартир) та/або   нежитлових  приміщень  у  багатоквартирному  будинку,  що перебувають у їхній власності.

У зв’язку з цим виникає запитання:

  1. Чи не суперечить пп. 133.4.6 Закону положенню пп. 133.4.1. ПКУ, яким передбачено передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення)?
  2. Чи наявність в статуті ОСББ положення про розподілення коштів між співвласниками об’єднання, у разі його ліквідації, не стане підставою для виключення ОСББ з реєстру неприбуткових організацій?

Компанією отримано відповідь, з якої йдеться:

  • у разі припинення об’єднання або асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, на них не розповсюджується норма, яка передбачає передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • наявність в установчих документах об’єднання або асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків положень, які передбачають розподіл таких коштів між усіма співвласниками у разі ліквідації, не є підставою для виключення з Реєстру.

Відповідь ДФС України від 20.05.2016р. №11078/6/99-99-15-02-01-15 подаємо нижче.

1 2

 

Компанія «Вікторія»

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: