Press "Enter" to skip to content

Документи пільгових категорій громадян

image_pdfimage_print

Документи пільгових категорій громадян

Пільгові категорії

Підтвердний документ

1 Один із батьків* (опікун**), на утриманні якого зна­ходиться дитина (діти) віком до 6 років Копія свідоцтва про народження дитини
2 Один із батьків* (опікун**), який без участі другого з батьків виховує дитину віком до 14 років
3 Один із батьків* (опікун**), який без участі другого із батьків виховує дитину з інвалідністю Копія пенсійного посвідчення дитини, де є запис про інвалідність
4 Один із батьків* (опікун**), який без участі другого з батьків утримує особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особа з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності) Копія пенсійного посвідчення дитини, де є запис про інвалідність або:

–    копія посвідчення особи, яка отримує держав­ну соціальну допомогу;

–      копія форми № 080/О «Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років»;

–      копія форми первісної облікової документа­ції № 157-1/0 «Довідка до акта огляду медико- соціальної експертної комісії»

5 Діти-сироти Копія витягу з електронної обліково-статистичної картки дитини
6 Діти, позбавлені батьківської опіки, яким виповнило­ся 15 років і які зі згоди одного з батьків або опікуна можуть як виняток прийматися на роботу Копія свідоцтва про народження
7 Особи, які звільнилися після відбування покарання або примусового лікування Копія довідки про звільнення
8 Молодь, тобто особи до 35 років, які закінчили або припинили навчання в загальноосвітніх, професійно- технічних і вищих закладах, звільнилися зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби (протягом 6 місяців після завершення або припинення навчання або служби) і вперше прийма­ються на роботу Копія диплома або іншого документа про осві­ту.

Копія військового квитка

9 Особи, яким до настання права на пенсію залишилося 10 і менше років Копія паспорта
10 Особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або опікуна можуть як виняток прийматися на роботу Копія свідоцтва про народження
11 Учасники бойових дій Копія посвідчення учасника бойових дій
12 Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку Копія паспорта.

Копія форми первісної облікової документа­ції № 157-1/о «Довідка до акта огляду медико- соціальної експертної комісії»

* Статус одинокої матері (батька) можна підтвердити довідкою про отримання (неотримання) допомоги за формою до­датка 11 до Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці та соцполітики від 19.09.06 р. № 345.

** Опікун може підтвердити свій статус копією рішення місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого само­врядування про встановлення опіки або піклування над такою дитиною або копією рішення суду.

компанія "вікторія" інформує: