Press "Enter" to skip to content

Доходи підприємця на загальній системі оподаткування

image_pdfimage_print

   Раніше, в статті «Витрати СПД-фізичної особи на загальній системі оподаткування», розглядалось питання визнання та формування витрат. З доходами, як виявляється, все набагато легше.

   Отже, при визначенні доходів підприємець на загальній системі оподаткування повинен врахувати, що:

1)      кінцево оподатковується результат діяльності по підсумках року. Тобто, якщо в окремих місяцях – збиток, в окремих місяцях – прибуток від діяльності на протязі одного й того ж року, результати підсумовуються за всі місяці;

2)      доходом для підприємця за загальним правилом є його виручка. Виручка визнається як в грошовій, так і в негрошовій формі. Негрошова форма, зокрема, – це операції з міни (бартер), або й інші операції, які не передбачають грошового розрахунку за поставлений товар (роботи, послуги).

   Цитуючи ст. 177 Податкового кодексу:

177.1. Доходи фізичних осіб – підприємців,  отримані протягом календарного  року  від  провадження   господарської   діяльності, оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 цього Кодексу.177.2. Об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто  різниця  між  загальним  оподатковуваним доходом (виручка у грошовій  та  негрошовій  формі)  і  документально  підтвердженими витратами,  пов’язаними  з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

177.3. Для фізичної особи –  підприємця,  зареєстрованого  як платник  податку  на  додану вартість,  не включаються до витрат і доходу суми  податку  на  додану  вартість,  що  входять  до  ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг).

 

Обслуговування підприємця    При визначенні доходів, доцільно врахувати позицію ДПА України:

1)      Для визначення загального оподатковуваного доходу застосовується касовий метод, а при визначенні витрат враховуються тільки ті витрати, які пов’язані з отриманням доходу та підтвердженні відповідними документами про їх оплату.

2)      Сума отриманих дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних включається в доходи;

3)      Відповідно до п. 177.10 ст. 177розд. IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Форма Книги обліку до­ходів і витрат та порядок її ведення визначаються центральним органом державної податкової служби;

4)      Згідно зі ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI для фізичної особи — під­приємця, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, не включаються до витрат і доходу суми по­датку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг). Таким чином, фізичні особи — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування та зареєстровані платниками ПДВ, в Книзі обліку до­ходів та витрат суми доходів і витрат відображають без ПДВ.

5)      Відповідно до п. 177.2 ст. 177 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально під­твердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. При цьому оскільки виручкою фізичної особи — підприємця вважається дохід, отриманий у грошовій та негрошовій формі, то датою при формуванні загального оподатко­вуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (до каси) або отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів, тобто застосову­ється касовий метод. До складу витрат уключаються тільки витрати, пов’язані з отриманням доходу та під­тверджені відповідними документами про їх оплату;

6)      Власні кошти, які фізична особа – підприємець, що перебуває на загальній системі оподаткування, зараховує на розрахунковий розрахунок, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат;

7)      Чи включається до складу доходу ФОП на загальній системі оподаткування сума транзитних коштів, перерахованих платнику за договором комісії, відповідно до якого платник отримує лише встановлений відсоток? – Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування включає до складу доходу лише суму комісійної винагороди;

8)      Чи є об’єктом оподаткування сума поворотної фінансової допомоги (позики) отримана ФОП на загальній системі оподаткування? – Враховуючи те, що отримання фізичною особою – підприємцем поворотної фінансової допомоги (позики) відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначений строк, то протягом дії договору сума поротної фінансової допомоги не включається до складу доходу суб’єкта господарювання. При цьому, слід зазначити, якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах;

9)      Чи включається до об’єкту оподаткування ФОП на загальній системі оподаткування сума кредиту, яка погашається ЮО – поручителем? – Враховуючи те, що кредит, отриманий фізичною особою – підприємцем від банку на розрахунковий рахунок підлягає поверненню, то дана сума кредиту не підлягає включенню до складу доходу. При цьому, якщо погашення кредиту здійснюється юридичною особою – поручителем, то дохід, в сумі погашеного поручителем кредиту, включається до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб за правилами, встановленими ст. 177 Податкового кодексу України;

10)  Підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством;

11)  Сума депозиту, яка зараховується на розрахунковий розрахунок фізичної особи – підприємця, не включаються до складу доходу (виручки у грошовій та натуральній формі) та не відображаються у Книзі обліку доходів та витрат;

12)   Обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування не передбачено;

13)   Якщо кредитором списується заборгованість фізичній особі – підприємцю на загальній системі оподаткування, то сума списаної заборгованості включається до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах;

14)  Якщо отримана фізичною особою – підприємцем на його розрахунковий рахунок помилково перерахована сума коштів була повернута, то така сума не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

Департамент бухгалтерського аутсорсингу

Компанії “Вікторія”

 

 

 

Якщо Вам цікава фахова, неупереджена бізнес-інформація, приєднуйтесь до нас в fb

fb1-victorija

компанія "вікторія" інформує: