image_pdfimage_print

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ БАРМЕНА

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція є нормативним документом в межах підприємства.

Читати далі

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.3. Усі роботи, які проводяться, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.4. Робочим місцем протягом усієї робочої зміни для бармна є спеціально обладнане місце.

1.5. До виконання робіт допускаються особи, які пройшли навчання, стажування, інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №  231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

1.6. Графік роботи встановлюється згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.7. За невиконання даної інструкції бармен несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.8. Бармен зобов’язаний:

– піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і по видах робіт на своєму робочому місці;

–  вміти користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;

– знати і виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором ( трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

– вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної і обідньої перерв;

– дотримуватись правил корпоративного поводження;

– вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

– перед початком роботи перевіряти справність устаткування, огороджень, інженерно-технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

– співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу її життю чи здоров’ю або людям, які її оточують та навколишньому природному середовищу;

– при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язана повідомляти безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1.9. Перегляд інструкції проводиться в строки, передбачені нормативно- правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Бармену необхідно залишати верхній одяг, взуття та інші особисті речі у гардеробі, перед початком роботи надягати чисту одежу, а також не вживати їжу на робочому місці.

2.2. При експлуатації контрольно-касової машини, холодильного обладнання, електричного гриля, виконанні функцій зі збору та миття використаного посуду бармену слід дотримуватися вимог безпеки, викладених у відповідних типових інструкціях з охорони праці та в експлуатаційній документації заводів – виробників обладнання.

2.3. Перш ніж приступити до роботи, бармен повинен підготувати робоче місце для безпечної роботи і обов’язково перевірити:

1) відсутність звисаючих чи оголених кінців електропроводки;

2) справність розетки, шнура електричного живлення, вилки контрольно-касової машини, електричного гриля, відео-та звуковідтворювальної апаратури та іншого обладнання;

3) надійність закриття всіх струмоведучих і пускових пристроїв використовуваного обладнання;

4) наявність і надійність заземлюючих з’єднань, а саме міцність контакту між металевими неструмопровідними частинами обладнання і заземлюючим проводом. Бармену заборонено приступати до роботи при відсутності або ненадійності заземлення;

5) справність обладнання для приготування холодних і гарячих напоїв, для охолодження та розливу пива, контрольно-касової машини, мікрохвильової печі, інвентарю (наприклад, шейкера, щипців, ложок, виделок і ін.) та іншого обладнання, а також цілісність використовуваного посуду;

6) наявність води у водопровідній мережі, справність манометра, відсутність підтікань з котла кавоварки, справність блокувальних пристроїв, приладів автоматики та сигналізації, герметичність системи водяного охолодження магнетрона, наявність кожуха та інших знімних деталей надвисокочастотного (НВЧ) апарату.

2.4. Бармену слід зручно і безпечно розставити запаси посуду для подачі напоїв. Високий посуд рекомендується розміщувати далі від краю барної стійки, низький – ближче.

2.5. Перед початком роботи експрес-кавоварки слід відкрити верхній і нижній крани водомірного скла, один з душових кранів для випуску повітря і вентиль на водопровідній трубі. Потім по водомірному склу перевірити рівень води в водогрійному котлі (він повинен перебувати приблизно на 2 см вище нижньої позначки і не досягати верхньої) і включити кавоварку в електричну мережу. Готовність апарату до роботи визначається за манометром і сигнальною лампою (остання гасне).

2.6. Якщо при перевірці безпеки робочого місця виявлені несправності обладнання, інвентарю, електропроводки, бармен зобов’язаний повідомити про це свого безпосереднього керівника і приступити до роботи тільки після їх усунення.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги:

1) виконання тільки тієї роботи, за якою пройдено навчання, інструктаж з охорони праці і до якої бармен допущений працівником, відповідальним за безпечне виконання робіт;

2) використання справного обладнання та інструментів і тільки для передбачених цілей;

3) дотримання правил переміщення в приміщенні і на території підприємства;

4) дотримання робочого місця в чистоті, своєчасне прибирання розсипаних або розлитих продуктів, напоїв і т. д.

3.2. Забороняється захаращення робочого місця, проходів до нього, між обладнанням, барними стійками, проходів до пультів управління, рубильників, шляхів евакуації та інших проходів порожньої тарою з-під продукції.

3.3. До спеціальних вимог слід віднести:

1) використання для відкупорювання пляшок тільки спеціально призначеного для цього інструменту (консервних ножів, штопорів і т. д.);

2) при використанні різного устаткування слід попереджати про їх включення працівників, що знаходяться поряд, включати і виключати обладнання сухими руками, не торкатися відкритих частин обладнання, оголених чи із пошкодженою ізоляцією проводів, а також оглядати, регулювати, усувати несправності, очищати обладнання тільки після його виключення і вистигання нагрітих поверхонь.

3.4. При використанні кавоварки бармен повинен дотримуватися наступних вимог:

1) слідкувати за рівнем води і тиском в котлі (бойлері), насосі (помпі), температурою води для приготування напою. Якщо вона не досягає заданого рівня, необхідно припинити подачу кави до тих пір, поки вода не нагріється до 100 ° С;

2) відкривати крани подачі пари і гарячої води плавно, без ривків і великих зусиль;

3) не підставляти руки в робочий простір для розливу кави і трубок для подачі пари і гарячої води, не доторкатися до гарячих частин пристрою, не направляти пар і гарячу воду на обличчя і тіло, не засмічувати вентиляційні решітки;

4) при заповненні фільтра порцією свіжомеленої кави стежити, щоб порошок не потрапив на тримач при закріпленні швидкозйомної рукоятки в корпусі кавоварки, а після кожної операції протирати трубку подачі пари вологою ганчіркою;

 

5) забороняється використовувати кавоварку при відсутності води в котлі, несправності манометра, сигнальної лампочки рівня води і датчика автоматичного включення підживлення котла.

3.5. При експлуатації НВЧ-печі слід:

1) завантажувати продукти тільки після відповідного сигналу про її готовність до роботи. Якщо піч не включається, необхідно перевірити запобіжник, щільніше притиснути дверцята і підігнути язичок замку, що натискає на мікровимикач в клямці;

2) теплову обробку продуктів робити тільки в посуді, спеціально призначеному для цих цілей;

3) якщо проводиться приготування або підігрівання їжі, що знаходиться в ємностях із пластику, паперу або інших займистих матеріалів, необхідно вести постійне спостереження за НВЧ-піччю. При появі диму слід відключити піч від джерела живлення. Не дозволяється використовувати фольгу, металевий посуд або посуд з металевим покриттям;

4) забороняється використовувати НВЧ-піч при пошкодженні дверних ущільнювачів і прилеглих частин, кутів дверцят, екрану або скла, а також здійснювати самостійно ремонт печі;

5) відкривати дверцята робочої камери можливо лише після відключення нагріву.

3.6. При експлуатації обладнання для охолодження та розливу пива необхідно:

1) виконувати вимоги безпеки встановлені для працівників, які працюють з обладнанням, що знаходиться під тиском, та інструкції з експлуатації. Так, балони з вуглекислим газом слід встановлювати на місце вертикально і прикріплювати до стіни або стійки за допомогою металевого ланцюга для запобігання падіння.

При використанні електрообладнання забороняється:

 • переносити або пересувати включені в електричну мережу касовий апарат, кавомолку та інше нестаціонарне обладнання;
 • залишати без нагляду працююче обладнання, допускати до його експлуатації ненавчених і інших сторонніх осіб.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи з метою забезпечення безпеки бармен зобов’язаний:

1) вимкнути і знеструмити обладнання;

2) розібрати, почистити та помити обладнання після його повного вимкнення або після повного охолодження нагрітих поверхонь;

3) якщо використовувалася кавоварка, то відключити її від електричної мережі і закрити вентиль на водопровідній трубі. Потім відкрити зливний вентиль і видалити з водогрійного котла воду. Сітку-фільтр і чашкотримачі очистити і помістити в гарячий розчин із спеціальним миючим засобом або залишити на ніч у холодній воді, а млиновий механізм кавомолки очистити пензлем або сухою тканиною. Зовнішні поверхні кавомолки протерти сухою тканиною;

4) провести пиворозливну лінію чистою водою за допомогою адаптера. Під час промивки охолоджувач повинен бути вимкнений з електричної мережі.

.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ

5.1. При виникненні аварійної ситуації необхідно зупинити роботу, прийняти міри по попередженню травматизму та евакуації людей з небезпечної зони.

5.2. Негайно повідомити засновників про випадок.

5.3. При попаданні людини під дію електроструму необхідно негайно зупинити подачу електроструму до кімнати (відключити автомат на розподільному електрощітку чи рубильник).

5.4. Потерпілому подати долікарську медичну допомогу і викликати швидку допомогу.

5.5. При виникненні пожежі негайно повідомити роботодавця, викликати пожежну команду і прийняти міри з ліквідації пожежі.

5.6. Дії при наданні першої долікарської допомоги. Надання першої медичної допомоги  починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

5.7. Дії при ураженні електричним струмом:

– необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

– за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

5.8. Дії при пораненні:

– для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;

– якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

5.9. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

– при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

– при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

– при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

– при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.10.  Дії при теплових опіках:

– при опіках вогнем,- парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом;

– при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;

– при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

5.11. Дії при кровотечі:

– для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4

– при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

 

 

Затверджено:  
Директор  

                 (підпис)

____________________

 (ініціали, прізвище)

 

 

«_» ___________ 2017 р.

Погоджено:  
Служба охорони праці

 

 

                (підпис)

____________________________

 (ініціали, прізвище)

 

«____» ________  2017 р

Завантажити: ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ БАРМЕНА

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • blogmarks
 • email
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Live
 • LiveJournal
 • MySpace
 • PDF
 • Print
 • RSS
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Одноклассники