image_pdfimage_print

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМОНТЕРА

 1. Загальні положення.

1.1. Дана інструкція Є актом, який містить обов’язкові вимоги з охорони праці до електромонтерів при виконанні ними своїх функціональних обов’язків.

Читати далі

1.2. Працівник даної професії виконує наступні роботи:

– земляні роботи;

– прокладання та демонтаж кабельних ліній в приміщеннях, в землі, в кабельних спорудах;

– ремонт, монтаж кінцевих, з’єднувальних муфт та воронок;

– пропалювання, пошук місця пошкодження, вимірювання та випробування.

1.3. До роботи допускаються особи, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці і пройшли відповідні навчання з електробезпеки .

1.4. При укладанні трудової угоди працівник має бути проінформований під розпис про умови праці, наявність небезпечних та шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, про його права на пільги і компенсації з роботи в таких умовах відповідно з чинним законодавством.

1.5. На робочому місці електромонтер повинен завжди мати при собі посвідчення про перевірку знань.

1.6. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилась виробнича ситуація, яка небезпечна для його життя чи здоров’я, або для людей, які його оточують. Він зобов’язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця.

1.7. Електромонтер повинен знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, експлуатації, вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту.

1.8. Електромонтер відповідає за порушення законодавчих та нормативних актів про охорону праці і притягується до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із чинним законодавством.

1.9. Працівник зобов’язаний :

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт;

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та  іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, перевірку знань;

– виконувати правила трудового внутрішнього розпорядку;

– дотримуватись вимог санітарних норм та особистої гігієни;

– дотримуватись встановленого протипожежного режиму.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

1.10. Працівнику забороняється розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби та знаходитися в нетверезому стані протягом робочого дня.

1.11. Забороняється допуск до роботи електромонтера з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

1.12. Для захисту від дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів необхідно застосовувати наступні засоби захисту:

– для захисту від ураження електричним струмом необхідно застосовувати електрозахисні засоби: діелектричні рукавички, боти, калоші, килимки, підставки, накладки заземлюючі пристрої, ізолюючі штанги і кліщі, покажчики напруги, слюсарно-монтерський інструмент з ізольованими рукоятками, огороджуючі пристрої, плакати та знаки безпеки;

– роботу при низькій температурі слід виконувати в теплому спецодязі;

– для захисту голови від ударів слід одягати захисну каску, застебнуту підборідним ремінцем;

– при роботі на рухомих машинах і механізмах не повинно бути незаправлених частин одягу, які можуть бути захоплені рухомими частинами механізму;

– при роботі на висоті більше 1,3 м над рівнем землі, підлоги, площадки необхідно застосовувати запобіжний монтерський пояс;

– при роботі з легкозаймистими рідинами необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки: не палити, не застосовувати відкритий вогонь;

– при недостатній освітленості робочої зони слід застосовувати ліхтарі для створення рівномірної освітленості. .

1.13. При виконанні робіт електромонтери повинні бути одягнуті в спецодяг і спецвзуття, працювати в касках. Забороняється працювати оголеними до поясу або із закатаними рукавами спецодягу – це може привести до травм, опіків і т.і.

1.14. Під час виконання робіт електромонтер повинен дотримуватись правил особистої гігієни:

– мити руки з милом перед прийманням їжі;

– не застосовувати для миття рук бензин, гас і різні розчинники;

– використовувати для пиття тільки питну воду;

– спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту утримувати в чистоті і зберігати окремо від домашніх речей.

 

 1. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи електромонтер повинен привести в порядок спецодяг, спецвзуття, одягнути його, забороняється використовувати робочий одяг із синтетичних матеріалів. Одяг повинен бути заправлений. Забороняється закочувати рукави спецодягу.

2.2. Перевірити укомплектованість, придатність засобів захисту, приставних драбин, інструменту, пристосувань.

2.3. Перевірити дати випробувань, відсутність механічних пошкоджень на засобах захисту, драбинах.

 

 1. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Під час допуску для монтажу з’єднувальної муфти на трасі КЛ – 10/0,4 кВ, після розкопок місця пошкодження, необхідно переконатися, що розкритий для ремонту кабель – запланований. З метою остаточної перевірки проводиться проколювання кабелю пристосуванням для проколу. Пристосування для проколу складається з ізолюючої штанги, до якої з одного боку закріплена перпендикулярно штанзі рукоятка, а на протилежному кінці через ізолятор кріпиться інструмент: свердло або загартована стальна голка, дужка для захоплення кабелю, металевий екран. До дужки за допомогою гнучкого мідного дроту перерізом 25 мм кріпиться заземлюючий штир.

3.2. Проколювання кабелю повинні здійснювати два працівники: допускач та керівник робіт; один з них безпосередньо проколює кабель, а другий спостерігає. У разі, якщо керівник робіт суміщає обов’язки допускача, другим працівником може бути працівник з групою IV. Для проколювання кабелю слід надягати діелектричні рукавички та захисні окуляри. У цьому разі слід стояти на ізолювальній основі зверху траншеї якомога далі від кабелю, що проколюється.

3.3. Дозволяється не робити прокол кабелю при допуску, якщо на місці пошкодження відкриті всі токопровідні жили кабелю. У цьому випадку достатньо провести перевірку відсутності напруги покажчиком напруги.

3.4. Розкривати з’єднувальні муфти та розрізувати кабель у тому разі, коли попереднє проколювання не робиться, слід заземленим інструментом в діелектричних рукавичках, захисних окулярах, стоячи на ізольованій основі.

3.5. Монтаж муфти типу СТп-10 ( муфта соединительная термоусаживаемая 10 кВ ) виконується за допомогою механічного з’єднання жил спеціальними гільзами, в яких при досягненні необхідного зусилля болти з’єднання відламуються самі. Для виконання ізоляції жил та досягнення необхідного рівня герметичності для муфт даного типу використовуються спеціальні матеріали, які змінюють свою форму під впливом температури.

Для виконання робіт на КЛ 10(6) кВ існують наступні типи кінцевих заробок:

– КВТп ( муфта концевая внутренней установки термоусаживаемая );

– КНТп ( муфта концевая наружной установки термоусаживаемая ). Монтаж усіх типів кінцевих заробок виконується з використанням

матеріалів, які змінюють свою форму під впливом температури. Монтаж муфт на КЛ до 1 кВ подібний до монтажу муфт на КЛ-10 кВ, за винятком тих випадків, коли ізоляція кабелів виконана з вологостійких матеріалів, типу гуми, поліхлорвінілу, пластмаси. В цьому випадку різниця полягає в тому що ізоляція кабелю виконується також вологостійкими матеріалами і муфта мастикою не заливається.

3.6. В темний період доби робочі місця, проїзди та проходи до них слід освітлювати. Забороняється працювати у неосвітлених місцях.

3.7. У випадку наближення грози слід припинити роботи.

3.8. При роботах із застосуванням вантажопідіймальних машин, підйомників та механізмів електромонтер повинен керуватись вказівками особи, відповідальної за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, підйомниками.

3.9. Місце робіт, де проводиться копання котлованів, траншей або ям, слід огородити. На огородженні слід встановити попереджувальні знаки і написи, а в нічний час – сигнальне освітлення.

3.10. Під час копання траншей у слабкому або вологому ґрунті, коли є загроза обвалу, їхні стіни повинні бути надійно укріплені. У сипких ґрунтах роботи можна проводити без укріплення, але з укосами, що відповідають куту природного укосу ґрунту.

3.11.  Відкриті котловани на весь період робіт повинні бути тимчасово огородженні, мати попереджувальні знаки і написи, а в нічний час сигнальне освітлення.

3.12. На відритій траншеї на перехрестях вулиць та траншеях встановлюються переносні містки з поручнями для пішоходів.

3.13. При виконанні робіт в підземних спорудах роботи необхідно виконувати при включеній припливно-витяжній вентиляції, а в разі відсутності необхідно відкрити всі люки тунелю для створення природної циркуляції повітря.

3.14. Кожний електромонтер, якщо не може вжити заходів щодо усунення порушень ПБЕЕ, зобов’язаний негайно повідомити безпосереднього керівника про всі помічені порушення, а також про небезпечні для людей несправності електроустановок та машин, механізмів, пристроїв, інструменту та засобів захисту, що застосовуються під час виконання робіт.

3.15. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити роботодавця і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги потерпілому.

3.16. У разі настання нещасного випадку зобов’язаний:

– терміново організувати надання першої допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

– повідомити про те, що сталося, роботодавця;

– зберегти до прибуття комісії з розслідування (комісії із спеціального розслідування) нещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожує життю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

 

 1. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Після завершення робіт по ремонту кабельних ліній необхідно:

– прибрати інструмент і пристосування з робочого місця;

– засипати котловани, відкриті для виконання монтажу з’єднувальних муфт;

– після проведення вогневих робіт необхідно ретельно оглянути місце їх проведення, усунути можливі причини виникнення пожежі. При потребі полити водою залишки від вогнища.

4.2. Після закінчення робочого дня і виконання всіх робіт необхідно вимити руки з милом (електромонтери, що виконували роботи в контакті з свинцем повинні перед миттям рук з милом, Попередньо обмити їх 1 % розчином оцтової кислоти), а при можливості вимитись у душі. Робочий спецодяг та спецвзуття залишити у відповідному для цього місці. Після забруднення спецодяг повинен пратись.

 

 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Враховуючи, особливості умов роботи електромонтера по ремонту і монтажу КЛ, можуть виникнути на робочому місці такі аварійні ситуації:

– пожежі та вибухи;

– пошкодження кабельної лінії при виконанні земляних робіт;

– пошкодження підземних комунікацій (газ, тепломережі, водогін);

– зсув та обвал грунту;

– затоплення котловану та траншеї;

– нещасні випадки (опіки, отруєння токсичними речовинами, враження електрострумом, переохолодження, травми).

5.2. При виникненні на місці роботи аварійної ситуації або умов, які загрожують життю і здоров’ю людей, роботу слід негайно припинити, вжити заходів, щоб виключити можливість ураження електричним струмом, повідомити роботодавця.

5.3. При замиканні на землю в електроустановках 10/35 кВ недопустимо наближатися до місця замикання на землю на відстань менше 4 м в ЗРУ, та менше 8 м у ВРУ та на ПЛ. Наближення до місця замикання на землю в цих електроустановках допускається в разі знімання напруги чи звільнення людей, які потрапили під напругу. При цьому потрібно користуватись необхідними засобами захисту.

5.4. При нещасному випадку необхідно надати постраждалому першу допомогу. При цьому спочатку звільнити його від дії травмуючого фактора, оцінити його стан і приступити до надання першої допомоги, в разі необхідності провести реанімаційні заходи (включаючи непрямий масаж серця та штучне дихання). Негайно викликати медичну допомогу, якщо це необхідно (при електротравматизмі обов’язково).

5.5. Електромонтер повинен знати призначення препаратів аптечки і вміти використовувати їх у випадку травми, отруєння або раптового захворювання.

5.6. Про всі випадки аварій та травматизму обов’язково повідомляти керівництво.

5.7. При виникненні пожежі працівник, який її виявив повинен :

– негайно сповістити про це роботодавця;

– приступити до гасіння пожежі наявними засобами пожежегасіння, дотримуючись при цьому правил техніки безпеки.

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • blogmarks
 • email
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Live
 • LiveJournal
 • MySpace
 • PDF
 • Print
 • RSS
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Одноклассники