image_pdfimage_print

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВИШИВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, ДНАОП 0.00-4.12-99 “Типове положення про навчання з питань охорони праці”, Примірної інструкції з охорони праці для вишивальниці, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 07 жовтня 2010 р. № 529.

1.2. Ця інструкція встановлює загальні вимоги для оператора вишивального устаткування (далі – вишивальниця),  що працює на спеціальних  вишивальних машинах або напівавтоматах.

Читати далі

1.3. Усі роботи, які проводяться вишивальницею, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.4. Робочим місцем протягом усієї робочої зміни для вишивальниці є спеціальна вишивальна машина або напівавтомат.

1.5. Мета операції полягає у вишиванні різноманітних візерунків на окремих деталях швейних виробів.

1.6. Технологічний процес полягає у виробництві готових швейних виробів, оздоблених вишивкою.

1.7. Обладнання, яке використовується на робочому місці:

– спеціальна вишивальна машина або напівавтомат ;

– транспортерна стрічка;

– конвеєр;

– допоміжні пристрої та інструмент.

1.8. До виконання робіт за професією  вишивальниці допускаються особи, які:

– досягли 18 років відповідно до Закону України «про охорону праці»;

– пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 21.05.2007 № 246 і не мають медичних протипоказань;

– пройшли навчання, стажування, інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за №  231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої медичної допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в Інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається вишивальницею при проходженні первинного і наступних інструктажів з питань охорони праці.

1.9. Графік роботи вишивальниці встановлюється згідно правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.10. Вишивальниця зобов’язана:

– піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

– знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці і по видах робіт на своєму робочому місці;

– виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;

– вміти користуватися засобами індивідуального і колективного захисту;

– знати і виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;

– знати і виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором ( трудовим договором) правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, в тому числі:

– вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної і обідньої перерв;

– не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

– не перебувати на роботі в неробочій час без відповідного розпорядження керівника;

– дотримуватись правил корпоративного поводження;

– проходити в установленому порядку медичні огляди;

– вміти надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

– перед початком роботи перевіряти справність устаткування, огороджень, інженерно-технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

– співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, що створює загрозу її життю чи здоров’ю або людям, які її оточують та навколишньому природному середовищу;

– при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язана повідомляти безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимог нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

До кола обов’язків вишивальниці  входить:

– вишивання різноманітних візерунків, рапортів на окремих деталях швейних  виробів;

– спостереження за технологічним процесом.

1.11. У процесі роботи  на вишивальницю можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

–  напруженість;

–  монотонність;

–  недостатня освітленість робочої зони;

–  захаращеність  робочої зони;

–  можливість ураження електричним струмом;

–  голка та голководій;

–  голкова пластина;

–  ниткопритягувач;

–  консольний пристрій;

–  ніж .

1.12. Вишивальниці відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту та мило за встановленими нормами.

1.13. При виконанні своїх обов’язків вишивальниця зобов’язана дотримуватись вимог санітарних норм і особистої гігієни:

– приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

– прийняти і утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті і порядку;

– зберігати і приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

2.1.Прийняти зміну в працівника, що змінюється на робочому місці.

2.2. Переконатися в справності засобів індивідуального захисту.

2.3. Перевірити своє робоче місце, переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.

2.4. Дізнатися в працівника, що змінюється про помічені недоліки та несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено – повідомити майстра.

2.5. Перевірити шляхом візуального огляду наявність і надійність кріплення заземлення та переконатися у відсутності оголених проводів.

2.6. Перевірити наявність огородження проводів.

2.7. Перевірити надійність кріплення частин спецмашини, що знімаються: електродвигуна, пускового пристрою, пристосувань.

2.8. Поки повністю не завершено налагодження, монтаж чи ремонт не дозволяється під’єднувати напругу до напівавтомата, бо може статися мимовільне його включення на будь-якій операції, що може призвести до травми.

2.9. Всі шнури та електропроводи мають бути закріплені на відстані щонайменше 25 мм від рухомих деталей, механізмів та інших елементів технологічного обладнання.

2.10. Переконатись в справності спеціальної вишивальної машини або напівавтомату шляхом її включення на холостому ходу, справності пускових пристроїв.

2.11. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити директора Підприємства. До роботи приступати з дозволу директора Підприємства після усунення несправності.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Виконувати роботу доручену майстром.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.4. Заправляння верхньої та нижньої нитки, заміну голок проводити тільки при вимкненому двигуні машини.

3.5. При заправлянні тканини у п’яльці машина чи напівавтомат повинні бути вимкненими.

3.6. Не відчиняти та не знімати загороджувальні пристосування та запобіжні пристрої на ходу напівавтомата або спецмашини.

3.7. У разі випадкового потрапляння в приводний механізм машини нитки та інших виробів  виймати їх лише при вимкненому  електродвигуні машини.

3.8. Не торкатися руками до елементів обладнання та голок, що рухаються, тобто на ходу напівавтомата або спецмашини.

3.9. Спеціальні машини та напівавтомати повинні обслуговувати особи, які мають спеціальну подготовку та відповідну кваліфікацію.

3.10. При заміні масла необхідно одягати робочі рукавиці та захисні окуляри.

3.11. Перед введенням  в експлуатацію напівавтоматів всі запобіжні елементи перевірити на функціонування.

3.12.Інструменти (ножиці, викрутки та ін.) зберігати у спеціально відведених місцях.

3.13. Відпрацьовані та поламані голки не кидати на підлогу, а складати у відведене місце.

3.14. На час відсутності на робочому місці спецмашину чи напівавтомат слід вимкнути. Ніколи не залишати увімкнене обладнання без нагляду.

3.15. Уникати прямого попадання сонячних променів на машину під час її використання.

3.16. Виключати з розетки машину під час грози.

3.17. При будь-якій несправності спецмашини чи електродвигуна зупинити і вимкнути обладнання, вивісити табличку: “Не вмикати! Несправність”, повідомити начальнику цеху (лінії), викликати слюсаря-ремонтника або електромонтера і до усунення несправності до роботи не приступати.

3.18. Не дозволяється :

– спиратися чи сідати на промстіл або дозволяти таке робити іншим працівникам;

– зберігати деталі  крою та напівфабрикатів на підлозі, евакуаційних шляхах, біля електрощитів, пожежних кранів і вогнегасників;

– вмикати електрообладнання мокрими руками;

– вмикати і вимикати обладнання, робота на яких не доручена майстром або начальником цеху, крім випадків виникнення пожеж, аварій, виробничих травм та інших надзвичайних ситуацій;

– заходити за огорожі небезпечних зон;

– користуватися для очищення плям на одязі легкозаймистими та вибухонебезпечними рідинами.

3.19. При порушенні вимог безпеки праці та правил пожежної безпеки іншою особою, яка працює чи знаходиться в цеху, попередити її про необхідність дотримання вимог охорони праці і встановленого протипожежного режиму.

3.20. У разі нещасного випадку або раптового захворювання повідомити директора Підприємства і звернутися до медпункту.

3.21. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві і повідомити директора Підприємства про нещасний випадок.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Відключити напівавтомат або спецмашину від електромережі. Очистити від бруду та пилу, обірваних ниток, змастити вузли машини згідно з картою змащення.

4.2.Чищення та змащення машини чи напівавтомата та інший дрібний ремонт проводити тільки при вимкненому електродвигуні.

4.3. Прибрати у відведене місце інструмент та пристосування.

4.4. Встановити в машині голки в крайнє нижнє положення.

4.5. Ретельно прибране робоче місце передати працівнику наступної зміни та повідомити його, майстра або іншого керівника підрозділу про недоліки, які мали місце під час роботи.

4.6. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки, при можливості прийняти душ.

4.7. Привести в порядок спеціальний одяг, зняти і прибрати його в окреме місце.

 

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ

5.1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від’єднати машину від електричної мережі  головним вимикачем.

5.2. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.

5.3. Ознаками аварійної ситуації при виконанні спеціальних  вишивальних робіт є:

– поява специфічного запаху диму, горілої гуми або вогню з електродвигуна, апаратури чи приладів,  електропроводки;

– підвищений шум роботи або перегрівання електродвигуна, його підшипників;

– значне зниження числа обертів вала електродвигуна, що супроводжується різким нагріванням його корпусу;

– іскріння в електродвигуні та електрообладнанні;

– відчуття наявності електроструму при торканні до металевих частин;

– робота електродвигуна на двох фазах (двигун гуде, свище );

– обрив заземлюючого провідника;

– припинення електропостачання;

– виявлення несправностей в механізмі зупинки напівавтомата чи спецмашини, гальмувальної системи, сигналізації та блокувань безпеки;

– несправність або поломка будь-якої деталі чи механізму, виявлення незвичайних для даної машини (напівавтомата) шуму або вібрації;

–  травмування обслуговуючого персоналу голкою, ножем,  ножицями та ін..

5.4. У разі виникнення аварійної ситуації:

–  припинити виробничий процес;

–  вимкнути машину від електромережі;

–  попередити оточуючих про небезпеку;

–  повідомити майстра чи керівника підрозділу про те, що сталося;

– у разі виникнення пожежі терміново повідомити в пожежну охорону і розпочати пожежогасіння наявними засобами;

– при неможливості запобігти аварії залишити небезпечне приміщення.

Друзі! Якщо для Вас був корисним зміст завантаженого документу, публікації, - достатньою формою Вашої подяки буде Ваше вподобання нашої сторінки у мережі FaceBook. Дякуємо Вам!

 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • blogmarks
 • email
 • В закладки Google
 • LinkedIn
 • Live
 • LiveJournal
 • MySpace
 • PDF
 • Print
 • RSS
 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Одноклассники