Press "Enter" to skip to content

Поворотна фінансова допомога , що надається підприємцем: точка зору Нацкомфінпослуг

image_pdfimage_print

   Поворотна фінансова безвідсоткова допомога, що надається платником єдиного податку іншій особі, – це один з наріжних каменів у  відносинах податківців та спрощенців.
   Так, податківці в своїх консультаціях наполягають: надання спрощенцем поворотної фінансової допомоги на постійній основі може розглядатися як фінансове посередництво. І, разом з цим, – означає втрату можливості перебування на спрощеній системі оподаткування з усіма каральними наслідками.
   Що ж про ці відносини думає Нацкомфінпослуг – регулятор у сфері ринків фінансових послуг? У листі від 14.06.2019р. №13614/16-12 регулятор “відхрещується” від ФОПів.

      Зокрема, ключові тези листа наступні:

1) «фінансова послуга – це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів»;

2) «Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим в в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, заявником є юридична особа»;

3) “Враховуючи наведене, зазначаємо, що регулювання діяльності з надання коштів у позику фізичною особою-підприємцем не відноситься до компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг та регулюється Цивільним кодексом України“.

 

     Текст листа  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 13614/16-12 від 14.06.2019 (а далі і його фотокопію) подаємо нижче.

Розгорнути текст листа/згорнути
….

     Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розглянула Ваше звернення від 29.05.2019 № 20 (вх. від 03.06.2019 № З – 9059), щодо надання коштів у позику на поворотній та безоплатній основі фізичною особою-підприємцем, та в межах компетенції повідомляє.
    Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Повноваження Нацкомфінпослуг визначені Законом України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) та іншими законами, а також Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070.
    Зазначеними законодавчими актами Нацкомфінпослуг не наділена повноваженнями щодо надання роз’яснень чинного законодавства.
    Разом з тим щодо питань, порушених у листі, інформуємо про таке.
   Відповідно до частини першої статті 21 Закону, державне регулювання ринків фінансових послуг щодо інших ринків фінансових послуг, ніж ринок банківських послуг; діяльність з переказу коштів та ринок цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів) здійснюється Нацкомфінпослуг.
    Пунктом п’ятим частини першої статті 1 Закону визначено, що фінансова послуга це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
     Також, частина перша статті 4 Закону містить перелік послуг, які вважаються фінансовими.
   Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 Закону України “Про Ліцензування видів господарської діяльності” такий вид господарської діяльності як надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) підлягає ліцензуванню.
    Частиною першою статті 5 Закону передбачено, що фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – підприємцями.
    Щодо отримання ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження діяльності, про яку йдеться у Вашому зверненні, зазначаємо, що відповідно до пункту 9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, на дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (далі – Реєстр) (крім іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги).
   Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 розділу I Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 № 41, зареєстрованим в в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за № 797/8118, заявником є юридична особа, яка подає документи для: внесення її до Реєстру для набуття статусу фінансової установи; виключення фінансової установи з Реєстру, внесення змін до Реєстру; видачі дубліката або переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; заміни, видачі дубліката або анулювання додатка до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру.
    Враховуючи наведене, зазначаємо, що регулювання діяльності з надання коштів у позику фізичною особою-підприємцем не відноситься до компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг та регулюється Цивільним кодексом України.
       Одночасно звертаємо увагу, що лист Нацкомфінпослуг не є нормативно-правовим актом, має інформаційний характер і не встановлює правових норм та стосується тільки суб’єкта звернення.

 

 

З повагою
Директор департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями
Нацкомфінпослуг Г. Павленко

 

Лист від 13614/16-12 від 14.06.2019 Лист від 13614/16-12 від 14.06.2019 Лист від 13614/16-12 від 14.06.2019

РS

Якщо виходити зі змісту ч. 4 п. 3 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 1070/2011), саме на Нацкомфінпослуг покладено функції з державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг. 

     В нашому випадку Нацкомфінпослуг не дійшла до висновку, що надання поворотної фінансової допомоги фізичною особою іншій особі є фінансовою послугою.

    Наголосимо – саме Нацкомфінпослуг, в межах своїх повноважень, визначених ч. 7 п.3 вищезгаданого Положення, надає висновки про віднесення операцій до певного виду фінансових послуг.

     Звідси основне питання: якщо ж Нацкомфінпослуг вважає, що надання коштів у позику фізичною особою-підприємцем іншій особі не відноситься до компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг, то на якій підставі ДФС відносить такі операції до фінансового посередництва?

 

   

   

Компанія Вікторія

 

Замовте в нашій Компанії програмне забезпечення “СОНАТА” -оптимально для подання електронної звітності!

Звітність Соната

Відомості про зміни індексів інфляції Ви зможете переглянути на сайті Компанії Вікторія у наведені строки, – в цій оновлення публікації, а також слідкуйте за нашими повідомленнями в стрічці новин Компанії та у мережі FaceBook 

© Група Компаній Вікторія™, 2012-2021
компанія "вікторія" інформує: