Press "Enter" to skip to content

Супровід перевірок з питань охорони праці

image_pdfimage_print

   Компанія «Вікторія» окремо звертає увагу клієнтів на необхідність дотримання чинного законодавства з охорони праці. Це пов’язано з тим, що випадки здійснення контролю уповноваженими на те органами почастішали.

   Слід відзначити, що перевірки з охорони праці проводять: посадові особи Державної служби  гірничого нагляду та промислової безпеки  України (Держгірпромнагляду) на підставі Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України № 826 від 11.08.2011; посадові особи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, – у відповідності до Постанови правління Фонду «Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» № 63 від 20.12.2011; посадові особи відповідних управлінь праці при місцевих органах самоврядування.

   При цьому, документи, що мають бути створені та використовуватись у суб’єкта господарювання (як підприємців, так й юридичних осіб) можна згрупувати у наступний перелік:

І. Накази:

 1. Наказ власника (керівника) про створення служби охорони праці або призначення відповідальної особи;
 2. Наказ про створення комісії з питань охорони праці;
 3. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці;
 4. Наказ по підприємству про проведення медичного огляду працівників;
 5. Наказ керівника, що затверджує Положення про стажування для працівників конкретної професії чи виду робіт;
 6. Наказ про створення комісії з перевірки знань працівників підприємства з охорони праці.

 

ІІ. Журнали:

 1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
 2. Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці;
 3. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
 4. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
 5. Журнал реєстрації особистих медичних книжок;
 6. Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків.

 

ІІІ. Підтвердження проходження профільного навчання з охорони праці:

 1. Посвідчення керівника (підприємця) та відповідальних осіб з охорони праці про проходження навчання та перевірки знань з охорони праці
 2. Положення про навчання працівників з питань охорони праці;
 3. Програми по яких повинно проводитись навчання робітників з питань охорони праці;
 4. Програма проведення вступного інструктажу;
 5. Перелік професій, посадових осіб, які звільнені від проходження повторного інструктажу;
 6. План-графік проведення навчання;
 7. Перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці;
 8. Протоколи засідання комісії з перевірки знань.

 

ІV. У разі наявності робіт з підвищеною небезпекою:

 1. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;
 2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
 3. Нормативні документи, що використовуються при проведенні робіт з підвищеною небезпекою.

V. Інструкції:

 1. Перелік інструкцій з охорони праці;
 2. Посадові інструкції та інструкції з охорони праці;
 3. Інструкції для робітників пов’язаних з роботами з підвищеною небезпекою.

 

. Підтвердження проходження медогляд та забезпечення спецодягом:

 1. Затверджений перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду;
 2. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників;
 3. Типові галузеві норми видачі спецодягу та спецвзуття;
 4. Особиста карта обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
 5. Відомість “Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту”.

 

VІІ. Загальна документація:

 1. Штатний розпис;
 2. Колективний договір;
 3. Документи, що визначають (підтверджують) вид діяльності, форму власності, кількість працюючих, місцезнаходження (фактичне, юридичне);
 4. Комплексні заходи;
 5. Матеріали розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій;
 6. Положення про функціонування на підприємстві системи управління охороною праці
 7. Атестація робочих місць; підтвердження фінансування заходів з охорони праці.

 

Наведений перелік документів є базовим. Для конкретного суб’єкта господарювання Компанією «Вікторія» розробляється індивідуальний комплекс документів, необхідних для успішного виконання вимог документального забезпечення заходів з охорони праці.

Контактний працівник для замовлення послуги супроводу (підготовки до) перевірки з охорони праці: тел.: +38 095 595 77 77

Адреса офісу: м. Чернівці, вул. Першотравнева, 6, 1А.


Департамент юридичних та корпоративних

Послуг Компанії «Вікторія»

© Група Компаній Вікторія, 2012-2020
компанія "вікторія" інформує: